Chúa Nhật tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:1-8

 

Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.  (Gio-an 15:5)

 

          Một người làm vườn giỏi đôi khi chẳng khác gì một bác sĩ phẫu thuật:  cẩn thận và tỉ mỉ cắt bỏ đi những gì là mối đe dọa cho cây cối của ông.  Ông hoàn toàn cần cù để làm cho những bông hoa hồng đẹp hơn hoặc những trái nho ngọt ngào hơn.

          Bạn hãy tưởng tượng cách cắt tỉa của Chúa Giê-su, người làm vườn vĩ đại, đã làm đối với Phao-lô.  Những ngày ngay sau khi trở lại, Phao-lô đã chứng tỏ ngài cần phải làm rất nhiều công việc!  Cháy lửa đức tin mới, ngài đã tranh luận rất mạnh mẽ với những người Do-thái tại Đa-mát, đến nỗi họ cố tìm cách giết ngài.  Ngay các môn đệ Chúa cũng sợ ngài (Công Vụ Tông Đồ 9:26-29).  Tình hình trở nên nguy kịch khiến các tông đồ phải quyết định cho Phao-lô trở về lại Tắc-xô một thời gian.  Các nài bảo rằng lánh đi một thời gian đừng hoạt động sễ tốt cho Phao-lô hơn.

          Câu chuyện này cho chúng ta thấy hai cách Chúa muốn cắt tỉa chúng ta.  Thứ nhất, có một thời gian thinh lặng ở với Chúa.  Phao-lô đã dành nhiều năm ở lại Tắc-xô để cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh và suy xét tâm hồn.  Trong thời gian tĩnh tâm này, ngài cho Chúa Thánh Thần cơ hội biến đổi ngài trở nên dễ thương hơn, soi sáng cho ngài hiểu Tin Mừng rõ ràng hơn và chuẩn bị cho tác vụ tương lai của ngài.  Điều ấy cũng áp dụng cho chúng ta nữa.  Khi ngồi yên lặng cầu nguyện trước mặt Chúa, chúng ta cho Chúa Thánh Thần cơ hội cắt tỉa và đào tạo chúng ta.

          Cách thứ hai Chúa cắt tỉa chúng ta là qua những bước chúng ta cùng đi với Người, hoặc khi chúng ta chia sẻ đức tin với người khác hay khi cố gắng phục vụ gia đình chúng ta.  Khi Sau-lô giảng, ngài mới nhận thấy mình thích cãi lý.  Ngài học hỏi từ những sai lầm và dần dần ngài học được nghệ thuật vừa hăng say vừa cảm thông trong việc rao giảng.

          Vậy bạn hãy bước ra trong đức tin, nhưng cũng hãy chắc chắn tiếp tục lắng nghe Chúa trong thinh lặng cầu nguyện.  Hãy để Người cắt tỉa bạn, rồi bạn sẽ thấy mình mang nhiều hoa trái hơn cho Vương quốc Người!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm cho con nên giống với Chúa Giê-su hơn!”