Thứ Hai tuần V Phục Sinh    

Suy niệm Gio-an 14:21-26

 

Người sẽ dạy anh em mọi điều.  (Gio-an 14:26)

 

          Khi nghĩ về một thầy giáo, điều gì đến trong đầu óc bạn trước nhất?  Bài làm về nhà?  Tấm bảng đen?  Những lần bạn bị sửa phạt?  Đó là những kỷ niệm thường gắn liền với tâm trí chúng ta, những kỷ niệm về các thầy cô rất tốt, những người đã thắp lên ngọn lửa hiếu học trong tâm hồn chúng ta.

          Điều gì đã được biểu lộ đặc biệt nơi những thầy cô này?  Họ đã dành thì giờ để cùng làm việc với từng người chúng ta.  Họ đã giữ được sự quân bình giữa việc khích lệ và thách đố chúng ta.  Họ đã tạo nên một môi trường để chúng ta có thể hỏi rất nhiều câu hỏi và theo dõi những câu trả lời.

          Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về Chúa Thánh Thần như là Thầy Dạy tuyệt vời nhất thế giới.  Thay vì dạy chúng ta môn toán hoặc lịch sử, Thánh Thần muốn chúng ta học biết về Chúa Giê-su.  Là Thầy Dạy, mục đích của Người không chỉ là lấy kiến thức nhồi sọ chúng ta.  Nhưng Người muốn giúp chúng ta áp dụng kiến thức ấy vào cuộc sống.  Khi chúng ta cảm thấy gánh nặng tội lỗi, Người nhắc nhở chúng ta rằng “Những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án nữa” (Rô-ma 8:1).  Khi chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi hoặc chán nản, Thánh Thần nhắc chúng ta là Chúa Giê-su yêu thương chúng ta thật nhiều.  Khi chúng ta có một mùa ân phúc và bình an, Người giục giã chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân lành.  Lúc nào Người cũng nói với chúng ta, dạy dỗ chúng ta biết nhìn thế giới bằng con mắt của Chúa Ki-tô.

          Là một Thầy Dạy nhiệt tình, Chúa Thánh Thần cũng thử thách chúng ta trên con đường đức tin.  Người khích lệ chúng ta hãy nhân ái hơn hoặc khuyên chúng ta hãy khen ngợi hơn là thích phê bình.  Người nhắc nhở chúng ta hãy phục vụ lẫn nhau và chúc phúc cho mọi người, ngay cả những người làm tổn thương chúng ta.

          Bạn hãy dành chút thời gian suy nghĩ chỉ cần một tư tưởng trong bài Tin Mừng hôm nay thôi, và hãy xem điều gì đến trong tâm hồn bạn.  Bạn có thể nhìn vào lời Chúa Giê-su hứa đến cư ngụ trong bạn.  Bạn có thể chú tâm đến việc yêu mến Chúa Giê-su bằng cách thực thi lệnh truyền của Người.  Bạn có thể chú tâm vào Chúa Thánh Thần là Thầy Dạy, như chúng ta đã làm.  Cứ xoay vần một ý tưởng này thôi trong tâm trí bạn, rồi xem có những tư tưởng mới nào xuất hiện không.  Nếu những tư tưởng đó đầy tràn bình an, hy vọng hoặc khích lệ, thì bạn có thể chắc chắn rằng chính Chúa Thánh Thần đang dạy dỗ bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã mở tâm trí con.  Hôm nay xin Chúa ngự đến và dạy con biết Chúa Giê-su”.