Thứ Năm tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 15:7-21

 

Chúng ta không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa.  (Công Vụ Tông Đồ 15:19)

 

          Giả như bạn có mặt trong cuộc họp giữa Phê-rô với các tông đồ khác, chắc bạn sẽ lo lắng.  Đây không phải một cuộc tranh luận nhỏ!  Một số tín hữu gốc Do-thái đã không sẵn sàng hòa đồng với những anh chị em gốc dân ngoại vì họ không cùng giữ những truyền thống Do-thái.  Nhưng Phê-rô và Gia-cô-bê đã cho thấy Thiên Chúa tuôn đổ Thánh Thần xuống trên những người gốc dân ngoại, nên người ta không được đặt bất cứ trở ngại nào cho những anh chị em ấy.  Vậy ai sẽ thắng trong cuộc tranh luận này?

          Cũng một Thánh Thần, Đấng khởi đầu cuộc tranh luận, là Đấng đã thắng!  Người giúp các tông đồ và kỳ lão nhận ra rằng mọi người đều được cứu độ nhờ ân sủng, cho nên không cần thiết phải buộc người gốc dân ngoại sống theo những tiêu chuẩn mà Chúa không đòi hỏi.  Thánh Thần cũng giúp họ thỏa hiệp trong một số vấn đề không quan trọng đối với cả người Do-thái lẫn các Ki-tô hữu.  Vì họ đến với nhau trong tinh thần khiêm tốn, mở lòng, nên Thánh Thần được tự do chuyển động trong họ và giúp họ duy trì sự hiệp nhất trong đức tin.

          Giáo Hội luôn phải đối phó với những mâu thuẫn, nhưng luôn dựa vào Thánh Thần để giải quyết vấn đề.  Trong ít tháng nữa, chúng ta sẽ nghe Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới nói tới những vấn đề gây tranh cãi về hôn nhân và gia đình.  Một số người tưởng là Giáo Hội sẽ thỏa hiệp về giáo lý.  Những người khác lại lo lắng là Giáo Hội sẽ hoàn toàn cứng rắn và từ chối giúp đỡ các gia đình theo bất cứ mức độ nào.  Nhưng giữa những quan tâm này, chúng ta cần phải tin tưởng vào Chúa Thánh Thần.  Chúng ta phải tin rằng Người sẽ luôn dẫn dắt và cho chúng ta thấy những gì Chúa muốn.  Có thể điều ấy không xảy ra trong nháy mắt, và có thể chúng ta cũng không thích tất cả những gì chúng ta nghe được.  Tuy nhiên cuối cùng, chúng ta luôn có thể tin rằng “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” Giáo Hội (Mát-thêu 16:18)!

          Cho đến khi Chúa Giê-su trở lại, chúng ta sẽ có đủ mọi quan điểm khác nhau về mọi đề tài.  Có thể chúng ta còn cãi cọ nhau nữa.  Nhưng không sao, vì Thánh Thần hoạt động qua những thảo luận và tranh luận của chúng ta, rồi cuối cùng đem chúng ta tiến gần đến chân lý hơn.

          Với những tư tưởng ấy, chúng ta hãy cầu nguyện cho cuộc họp của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới.  Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ban xuống đầy tràn trên các vị lãnh đạo lòng ước ao được nhận ra tiếng nói của Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn các giám mục.  Xin Chúa giúp các ngài phân định được Chúa muốn Giáo Hội là ánh sáng của Chúa cho trần gian như thế nào!”