Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 15:22-31

 

Một số người… nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang.  (Công Vụ Tông Đồ 15:24)

 

          Đó là nỗi thất vọng thông thường.  Bạn mua một thứ gì trên eBay hoặc tại một tiệm địa phương.  Nhưng khi bắt đầu sử dụng đồ vật ấy, bạn mới biết là nó không hoàn hảo, thí dụ đã quá hạn, thiếu phần này phần kia… Sản phẩm bạn mua về không thể đáp ứng công việc của bạn.

          Hiểu theo một ý nghĩa, đấy cũng là lý do tại sao những Ki-tô hữu tân tòng tại An-ti-ô-ki-a đã hoang mang.  Tuy nhiên sự thất vọng của họ không phải là về một sản phẩm, mà là về Tin Mừng!  Những người gốc dân ngoại này đã vui mừng tin vào Tin Mừng do thánh Phao-lô rao giảng (Công Vụ 13:48).  Nhưng những người đến rao giảng sau ngài lại cho rằng ngài đã đem đến cho họ một sứ điệp thiếu sót.  Họ dạy rằng chỉ tin vào Chúa Giê-su thì không đủ, vì:  “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ” (Công Vụ 15:1).  Các vị lãnh đạo Giáo Hội tại Giê-ru-sa-lem đã quyết định ngược lại và bài đọc hôm nay trích dẫn bức thư các ngài thông báo quyết định.  Chủ yếu, quyết định ấy là:  Không, các bạn không cần phải tuân giữ luật Mô-sê.  Đức tin vào Chúa Ki-tô mới là chính yếu.

          Các Ki-tô hữu không còn cảm thấy mình phải giữ lề luật Mô-sê.  Chúng ta tin rằng mình được cứu độ là do ân sủng của một Chúa Cha yêu thương muốn ban cho chúng ta những ơn lành.  Ít nhất đó là điều chúng ta tin.  Nhưng khi những thánh giá hằng ngày của chúng ta hơi nặng nề một chút, khi chúng ta bị cám dỗ, kiệt quệ, bối rối, hoặc mất mát, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ rằng Tin Mừng thiếu sót hoặc có khuyết điểm đâu đó.

          Chúa Giê-su không đến để bảo đảm cho chúng ta về sức khỏe, giàu có hay trù phú.  Người đến để hứa với chúng ta một điều:  “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20).  Người ở với chúng ta để dẫn dắt chúng ta, an ủi chúng ta và khích lệ chúng ta.  Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Người để chúng ta có thể đứng vững, ngay cả khi mọi sự chung quanh chúng ta như đang sụp đổ.  Người ban cho chúng ta cùng một lời hứa mà Người đã hứa với thánh Phao-lô:  “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rin-tô 12:9).

          Vậy nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hôm nay, hãy dừng lại, nhìn vào toàn bộ tình huống và đặt niềm tín thác nơi Chúa Giê-su.  Đối với bạn, cũng như với các Ki-tô hữu tiên khởi, đó chính là con đường dẫn tới bình an tâm hồn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con nhận thấy quá nhiều nhu cầu, của riêng con, của gia đình, của Giáo Hội và thế giới.  Xin Chúa giúp con biết nhìn lên, tín thác Chúa quan phòng và nhận được bình an cũng như che chở mà Chúa muốn ban cho con”.