Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:1-8

 

Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.  (Gio-an 15:4)

 

          Bạn làm gì khi cần được khỏi bệnh cảm cúm?  Bạn sẽ nghỉ ngơi thêm, uống nhiều nước hơn và uống thêm vitamin.  Nhưng những thứ này không trực tiếp làm cho bạn khá hơn.  Chúng có thể trợ giúp tiến trình hồi phục, nhưng cuối cùng chính hệ thống miễn nhiễm của bạn mới chống lại bệnh tật và tiến trình ấy không hoàn toàn ở trong sự kiểm soát của bạn đâu.

          Sự phát triển thiêng liêng cũng hơi giống như vượt qua cơn cảm cúm:  những cố gắng của chúng ta chỉ trợ giúp cho sự phát triển mà thôi.  Còn sự phát triển đích thực là do Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su giải thích điều này khi nói rằng Người là cây nho và chúng ta là ngành nho.  Vì là ngành, nên chúng ta không thể tự mình sinh trái.  Chỉ khi chúng ta gắn liền với cây nho, nhận lãnh sức sống của nó, chúng ta mới sinh trái.

          Đôi khi chúng ta lẫn lộn về những vai trò này.  Đầu tiên chúng ta tưởng mình là nhân vật chủ động trong sự phát triển thiêng liêng.  Chúng ta nghĩ:  “Chúa làm nên vũ trụ.  Người sai Chúa Giê-su đến cứu chuộc chúng ta;  giờ đây mọi sự tùy thuộc nơi tôi”.  Nghĩ như vậy xem ra cũng cao thượng lắm, nhưng lối suy nghĩ này có thể đưa chúng ta đến chỗ không còn liên kết với Chúa.  Và như vậy nó sẽ làm chúng ta không sinh trái gì cả.

          Đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy cố gắng kết hiệp với Chúa Giê-su thật là quan trọng.  Chẳng ai trong chúng ta muốn mình là kẻ không sinh hoa trái.  Chẳng ai trong chúng ta muốn mình chết héo khô và rời khỏi thân cây nho!  Chúng ta muốn mình hữu dụng đối với Chúa, có phải không?  Chúng ta muốn được tràn sức sống, năng lực và khôn ngoan của Người.

          Vì thế thật quan trọng khi chúng ta phải trung thành với cầu nguyện hằng ngày, đọc Kinh Thánh và lãnh nhận bí tích.  Cũng vì thế mà chúng ta cần phải liên kết với anh chị em Ki-tô hữu và cần phải phục vụ.  Những việc này tự chúng không đem lại sự phát triển thiêng liêng, nhưng chúng giúp chúng ta liên kết với cây nho ban sức sống.

          Điều chúng ta phải làm duy nhất, đó là hãy cố gắng ở bên Chúa Giê-su.  Ở trong sự hiện diện của Người không gì khác hơn là hãy cố gắng suy nghĩ và hành động như Chúa Giê-su muốn chúng ta làm trong đời sống hằng ngày.  Nếu chỉ làm được điều ấy thôi là chúng ta sẽ để cho Chúa Thánh Thần tha hồ nắn đúc và thay đổi chúng ta.  Chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái hơn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã hứa làm cho con sinh hoa trái.  Lạy Chúa, xin giúp con luôn kết hiệp với Chúa”.