Chúa Nhật tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:9-17

 

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  (Gio-an 15:9)

 

          Chúng ta mỗi ngày đều ở trong một cuộc chiến thiêng liêng.  Một đàng là “thế gian”, tức mọi sự chung quanh chúng ta đối nghịch với Chúa Giê-su.  Là “xác thịt”, tức mọi sự bên trong chúng ta chống lại Chúa Giê-su.  Và là Xa-tan, kẻ hoàn toàn chống đối Chúa Giê-su.  Ba sức mạnh này sẽ làm tất cả để khiến chúng ta không còn vui hưởng tình yêu Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu ấy với người khác nữa.  Đàng khác, chúng ta có Chúa Thánh Thần, các bí tích, lời Chúa và có nhau.

          Điều có thể xảy ra là thế gian đang đẩy chúng ta xa Chúa.  Những phương tiện truyền thông tấn công chúng ta mọi phía.  Chủ nghĩa duy vật tiếp tục lớn mạnh không sao kìm hãm được.  Thế gian bảo chúng ta rằng chúng ta có thể chọn lấy bất cứ giới răn nào để theo.  Mọi sự đã trở nên chủ quan và tương đối.  Lừa đảo, tham lam, dâm ô vô đạo, ích kỷ, kiêu căng và những điều giống như vậy đang thịnh hành.

          Giữa những triết lý cám dỗ và ganh đua này, Chúa Giê-su dạy chúng ta:  “Anh em hãy tìm tôi trước hết”.  Chúng ta sẽ nghe ai đây?

          Vì thế chúng ta phải chắc chắn là mình cần chú tâm vào Chúa Giê-su đang khi cầu nguyện và đừng chỉ cầu nguyện như một cái máy.  Vì thế chúng ta phải chắc chắn hãy dành thì giờ ở với các thành phần của giáo xứ, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ một bữa ăn, hoặc cùng nhau phục vụ.  Những thực hành này sẽ giúp chúng ta chú tâm đến lời gọi cao cả Chúa đã gọi chúng ta, thay vì chú tâm đến những đường lối của thế gian, hoặc bản chất yếu đuối của mình hay ma quỷ.

          Vậy chúng ta cứ vui vẻ sử dụng truyền thông, nhưng hãy chắc chắn chỉ chọn những gì tốt đẹp và lành mạnh.  Chúng ta hãy có cái nhìn đúng đắn về những gì là vật chất.  Chúng ta hãy ráng giữ quân bình giữa tìm kiếm tiện nghi và việc chăm sóc những người chung quanh.  Nếu làm như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ sinh hoa trái.

          Bạn đừng sợ xông vào cuộc chiến thiêng liêng hôm nay.  Đó chỉ là phần nhỏ nhất bạn có thể làm để đáp lại tất cả những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn thôi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã làm bạn hữu với con.  Xin Chúa giúp con ở lại trong tình yêu của Chúa”.