Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:5-11

 

Thầy ra đi thì có lợi cho anh em.  (Gio-an 16:7)

 

          Chúng ta hãy xem nghịch lý trên.  Khuynh hướng nghĩ rằng “nếu như” thường xảy ra thường xuyên hơn chúng ta tưởng.  Nếu như tôi đã làm được điều tốt nhất!  Một cái xe mới hơn, hoặc mạnh hơn hay ít uống xăng hơn.  Một cái điện thoại đời mới nhất.  Một bữa ăn nóng hổi hoặc miễn phí.    

          Chúng ta cũng bị cám dỗ nghĩ “nếu như” trong đức tin nữa.  Nếu như tôi có được ba năm tiếp xúc hằng ngày với Chúa Giê-su, giống như các môn đệ đã có!  Nếu như lúc này Người có mặt ở đây, tôi sẽ là người Công giáo tốt, là người rao giảng Tin Mừng tốt, người cha, người mẹ, học sinh, đồng nghiệp tốt…

          Nhưng đó không phải là điều Chúa Giê-su muốn nói.  Cho dù việc Người ra đi làm cho các môn đệ buồn phiền, Người vẫn nhấn mạnh rằng:  “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em” (Gio-an 16:7).  Họ tưởng không còn điều nào tốt hơn là Chúa Giê-su cùng đi với họ, dạy dỗ họ, chữa lành họ và công bố Tin Mừng về Nước Thiên Chúa.  Nhưng Chúa Giê-su lại biết rằng việc ra đi của Người tốt hơn là hiện diện ở lại.  Tại sao vậy?  Bởi khi về cùng Chúa Cha, Người sẽ sai Thánh Thần, Thần Khí của Thiên Chúa, đến cư ngụ trong tâm hồn họ.

          Thật khó mà tưởng tượng rằng sự vắng mặt của Chúa Giê-su lại tốt hơn sự hiện diện của Người, phải vậy không?  Nhưng giờ đây, Chúa Thánh Thần đang hiện diện tại nơi sâu thẳm nhất con người của bạn.  Phải, thật là phấn khởi khi được thấy Chúa Giê-su làm những phép lạ lớn lao, hoặc được nghe Chúa Giê-su khiến cho nhóm Pha-ri-sêu phải câm miệng.  Tuy nhiên giữa phấn khởi và được thay đổi có sự khác biệt nhau.  Chỉ khi phán dạy sâu xa trong lương tâm chúng ta, Thánh Thần mới làm cho chúng ta ăn năn sám hối.  Chỉ khi lấy lời Chúa Giê-su mà viết vào trong tâm hồn chúng ta, Thánh Thần mới làm cho tâm hồn chúng ta đầy tràn ơn yên ủi, bình an và vui mừng.  Chỉ khi đổ tràn tình yêu Thiên Chúa vào lòng chúng ta, Thánh Thần mới làm mềm trái tim chúng ta và thúc giục chúng ta đối xử thương xót và thông cảm với nhau.

          Vậy lần tới nếu bạn thấy bạn đang suy nghĩ “nếu như”, thì bạn hãy nhắc nhở mình rằng bạn đã có “điều tốt nhất ngay bên”.  Đúng vậy, bạn có điều tốt nhất!  Bạn đang có Chúa Toàn Năng sống trong bạn.  Người ở đó để dẫn dắt bạn, ban cho bạn ơn khôn ngoan và tốt hơn hết, đó là cho bạn được tràn đầy sự sống và tình yêu của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã sai Thánh Thần đến.  Xin Chúa giúp con cảm nhận được sự hiện diện của Người hôm nay.  Xin mở tai con để lắng nghe tiếng Người và mở tâm hồn con để bước theo sự dẫn dắt của Người”.