Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:11-15

 

Ngày sa-bát, chúng tôi ra khỏi thành, men theo bờ sông, đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện.  (Công Vụ Tông Đồ 16:13)

 

          Ít năm trước đây, một phụ nữ tại Bỉ đã lái xe đi đón một người bạn ở ga xe lửa, cách nhà khoảng chín mươi dặm.  Tuy nhiên, cái máy GPS của bà đã đưa bà đi lạc đường.  Vậy mà bà ta cứ theo máy chỉ dẫn, đi xa tới chín trăm dặm cách nơi bà muốn tới.

          Cám ơn Chúa, điều ấy không thể xảy ra cho chúng ta trong đời sống thiêng liêng!  Vì Chúa Thánh Thần đang sống trong chúng ta, nên chúng ta có thể tin rằng Chúa sẽ không khi nào dẫn chúng ta đi lạc.

          Khi hai ông Phao-lô và Xi-la tiếp tục hành trình truyền giáo của họ, chắc chắn họ đã cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn đường chỉ lối cho họ và Người đã nhậm lời họ kêu cầu.  Người ngăn cản họ đừng đi tới A-xi-a và Bi-thy-ni-a.  Chúng ta không biết đích xác việc này xảy ra thế nào, nhưng một điều gì đó đã khiến cho họ thay đổi chương trình.  Khác với người phụ nữa đã mù quáng theo sự hướng dẫn của máy GPS mà không đặt vấn đề, hai ông Phao-lô và Xi-la đã tìm cách nhận định tiếng Thánh Thần và cộng tác với Người.  Kết quả là họ đã gặp được bà Ly-đi-a và bạn hữu của bà, rồi giúp họ trở lại đạo.

          Chúa Thánh Thần muốn chúng ta hãy có cùng một sự tin tưởng như Phao-lô và Xi-la đã có.  Người muốn chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Người, tin rằng Người sẽ đáp lời.  Dĩ nhiên cũng có thể có thử thách và sai lầm, có khi rất sai lầm trước hết, nhưng đó là điểm tốt nhất về Chúa Thánh Thần.  Người vô cùng kiên nhẫn!

          Vậy bạn đừng ngạc nhiên khi Thánh Thần đặt những chướng ngại trên đường bạn đi, như Người đã làm đối với Phao-lô và Xi-la.  Việc ấy không hẳn có nghĩa là Người không bằng lòng với lựa chọn mà bạn sắp làm.  Có lẽ Người muốn dẫn bạn theo con đường lợi ích hơn.  Nếu đúng như vậy, bạn hãy vui mừng vì Chúa đã can thiệp.  Nghĩa là Người đang chia sẻ với bạn kế hoạch của Người!  Thay vì phàn nàn hoặc thất vọng, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần chỉ dẫn lại cho bạn.  Nếu được như vậy, bạn hãy biết rằng Chúa yêu thương bạn.  Người nhìn thấu tâm hồn bạn.  Người sẽ tiếp tục hành động với bạn bao lâu bạn làm việc với Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhận ra tiếng Chúa.  Con mở lòng cho Chúa.  Xin Chúa hãy đến và dẫn dắt con!”