Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:15-17,20-26

Lễ thánh Mát-thi-a, tông đồ

 

Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người…  (Công Vụ Tông Đồ 1:24)

 

          Có khi nào bạn lo lắng về một quyết định quan trọng, muốn theo Chúa nhưng lại không chắc chắn là mình chọn quyết định đúng không?  Lựa chọn quyết định có thể là điều thử thách, nhất là khi có vài ba cánh cửa mở ra cho chúng ta, và nhiều giải pháp xem ra đều tốt cả.  Sẽ dễ dàng biết mấy nếu như Chúa chỉ gửi cho chúng ta một điện văn hoặc một email bảo chúng ta phải làm gì!

          Các môn đệ đã phải đối diện với một quyết định thật khó khăn liên hệ tới việc lựa chọn một trong hai người để thế chỗ Giu-đa cho đủ số Mười Hai.  Với lối suy nghĩ hiện nay, rút thăm như phương thức họ đã sử dụng có thể chẳng hợp lý chút nào.  Tại sao một vấn đề hệ trọng như thế mà lại chọn cách rút thăm?

          Các môn đệ đã nhận ra rằng vấn đề vượt trên khả năng khôn ngoan của họ.  Họ không biết được tâm trí của Thiên Chúa, nên họ đã cầu xin với Đấng “thấu suốt mọi tâm hồn” (Công Vụ 1:24).  Rồi họ dành cho Chúa cơ hội hành động.  Họ lý luận rằng Thiên Chúa đã chọn lựa, còn việc rút thăm chỉ là để làm sáng tỏ sự chọn lựa của Người.  Học giả Kinh Thánh Maureen Duffy đã giải thích điều này như sau:  “Họ chọn cách đừng chọn lựa, hoặc loại trừ sự chọn lựa.  Theo cách thực hành thời ấy, họ rút thăm để khỏi bị chi phối do sự dốt nát của loài người.  Có lẽ nói theo ngôn ngữ người đời, người ta để sự quyết định cho cơ may.  Còn nói theo ngôn ngữ đức tin, họ dành sự quyết định cho Thiên Chúa”.

          Trong cuộc sống chúng ta, nhiều tình huống đã rõ ràng để chọn quyết định.  Nhưng còn những lần chúng ta cố chọn một trong những điều xem ra cùng hợp lý như nhau, cùng có lợi như nhau hoặc cùng rủi ro như nhau thì sao?

          Trước hết bạn hãy tự hỏi:  “Quyết định của tôi có phù hợp với luật Chúa hay không?  Quyết định ấy có đưa tôi đến gần Chúa Ki-tô hơn không?”  Rồi thay vì tự mình kiểm soát mọi sự, bạn hãy xin Chúa dẫn dắt và ban một dấu hiệu để xác định đâu là quyết định đúng.  Hãy để Chúa có cơ hội biểu dương cánh tay của Người!  Dù bạn có làm một quyết định sai lầm, Người cũng sẽ có cách rút ra điều tốt từ một tình huống xấu.  Người chỉ cần biết bạn đã làm hết sức mình thôi.  Bạn hãy nắm lấy cơ hội rồi để Chúa làm những gì còn lại.  Đó chẳng phải là cách hành động đầy đức tin hay sao?

 

          “Lạy Cha, con tín thác nơi Cha!  Xin dẫn con đi trong chân lý Cha và dạy dỗ con, vì Cha là Thiên Chúa, Đấng cứu độ con”  (Thánh Vịnh 25:5).