Chúa Nhật tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:1-11

Lễ Chúa Thăng Thiên

 

Còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.  (Công Vụ Tông Đồ 1:5)

 

          Bạn chẳng thấy là kỳ quặc khi Chúa Giê-su nói điều này ngay trước khi Người lên trời hay sao?  Đây Người sắp ngự trên ngai làm Chúa muôn loài, thế mà Người lại đang nói về một điều gì khác!  Tại sao không nói về vinh quang sắp đến với Người?  Cho nên chắc chắn những lời nói trên phải rất quan trọng!

          Vậy phép rửa trong Thánh Thần mà Chúa Giê-su nói tới là gì?  Và tại sao phép rửa ấy lại quan trọng đến thế?  Chúng ta biết những người tham gia vào phong trào Thánh Linh Canh Tân đã sử dụng từ phép rửa trong Thánh Thần, tuy nhiên, từ ấy không thể chỉ dành riêng cho một phong trào canh tân phải không?

          Đúng vậy, phép rửa trong Thánh Thần là một ân sủng ai cũng có thể lãnh nhận.  Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết cho giáo triều Rô-ma thường nói rằng phép rửa ấy có thể không phải là một bí tích, nhưng nó liên hệ đến các bí tích Rửa tội và Thêm sức.  Đó là một cảm nghiệm giúp chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa Giê-su một cách sâu xa, rồi chúng ta cũng bắt đầu cảm nhận được những ân sủng của bí tích Rửa tội và Thêm sức một cách mới mẻ và sâu xa hơn.  Làm như các bí tích ấy được hòa nhập vào cuộc sống chúng ta trọn vẹn hơn, nên chúng ta gặp được một sức mạnh mới để sống Tin Mừng và chia sẻ đức tin với những người chung quanh.  Đó là một thứ ân sủng mà thánh Phê-rô và các tông đồ khác đã cảm nghiệm trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đồng thời cũng là ân sủng ban cho hết thảy chúng ta nữa!

          Sự tuôn trào Thánh Thần xuống trên cuộc sống chúng ta là “lời hứa của Chúa Cha” đã được Chúa Giê-su thực hiện khi Người chết, sống lại và lên trời (Công Vụ 1:4).  Gia sản của mọi người tin vào Chúa là:  khả năng sống nhờ sức mạnh Thánh Thần chứ không phải nhờ trí não hoặc ý chí con người.

          Chỉ còn một tuần nữa là lễ Hiện Xuống.  Chúng ta hãy dành thì giờ cầu xin Chúa chúc lành cho chúng ta qua một lễ Hiện Xuống mới, tuôn đổ Thánh Thần xuống trên đời sống chúng ta.  Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần cho tâm hồn chúng ta được bừng cháy, như Người đã làm cho các tông đồ.  Ước gì chúng ta hăng say và kính cẩn tiếp nhận lời hứa diệu kỳ này của Chúa Cha!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đốt lòng chúng con cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa và Giáo Hội!”