Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:29-33

 

Bây giờ anh em mới tin à?  (Gio-an 16:31)

 

          Các em bé và những đứa nhỏ xem ra cái gì cũng “biết”, phải không?  Đứa bé ba tuổi tuyên bố:  “Mẹ à, con biết bơi mà”.  Bà mẹ bảo đứa con mới có bằng lái xe:  “Cẩn thận nhé”.  Nó trả lời:  “Má, con biết rồi mà”.  Dường như mọi lời giải thích được rút gọn trong hai tiếng “Con biết”.  Nhưng bạn biết rằng chúng nó thực sự chẳng biết gì cả!

          Đó cũng là cách Chúa Giê-su cảm nhận khi các tông đồ nói với Người:  “Giờ đây chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến” (Gio-an 16:30).  Người biết là họ thực sự chẳng biết gì hết.  Người còn cảnh giác họ là họ sẽ chạy tán loạn và bỏ rơi Người.

          Chúa Giê-su đang ở thời điểm cận kề cái chết, khích lệ các môn đệ Người hãy can đảm.  Người là Đấng sắp phải đương đầu với những thử thách tàn bạo, vậy mà Người vẫn bình yên để an ủi các bạn hữu Người.  Tất cả chỉ vì Người đã biết, thực sự biết rằng Chúa Cha ở với Người.  Các môn đệ tán thành chân lý và giá trị của những điều Chúa Giê-su nói với họ, nhưng cái “biết” của Chúa Giê-su còn vượt xa trên mọi sự tán thành hữu lý.  Cái biết của Người có căn rễ trong mối liên hệ mật thiết, cá nhân và thường hằng với Chúa Cha.  Nhờ mối liên hệ ấy, Người có thể đứng vững trong khi mọi người khác đều không thể.

          Chúa Giê-su cũng muốn bạn có được cái “biết” ấy.  Bạn được tạo dựng để biết như vậy!  Bạn được dựng nên cách kỳ diệu, để có thể biết, như Chúa Giê-su đã biết khi Người sống trên trần gian, nghĩa là biết Thiên Chúa hiện diện trong bạn.  Biết không phải chỉ lý thuyết, nhưng trong thực hành nữa.  Bạn có thể biết được sự hiện diện ấy, vì Chúa Giê-su đã chết và sống lại, lên trời về với Chúa Cha và sai Thánh Thần đến sống trong tâm hồn bạn.  Người đã thực hiện tất cả những việc này để cho bạn được sống trong bình an và sống can đảm mỗi ngày, vì biết rằng Người đã chiến thắng cái chết là vì bạn.

          Ngay bây giờ, bạn hãy dành ít phút để nói với Chúa Giê-su rằng bạn muốn có những chân lý này được đâm rễ sâu trong tâm hồn bạn.  Bạn hãy xin Chúa thực hiện điều ấy một cách riêng tư hơn đối với bạn.  Rồi bạn cứ tiếp tục làm như thế trong ngày sống của bạn.  Khi có những tình huống xảy đến làm lung lạc lòng tin tưởng của bạn hoặc đe dọa sự bình an của bạn, hãy hướng về Chúa và hỏi Người:  “Hiện giờ Chúa đang nghĩ gì?  Chúa muốn nói với con điều gì?”  Rồi bạn hãy lắng nghe Người trả lời.  Có thể Người làm bạn ngạc nhiên, nhưng Người sẽ luôn làm cho bạn được vững mạnh và an ủi bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin đưa con vào trong mối tương quan sâu xa hơn với Chúa.  Con muốn biết Chúa hôm nay nhiều hơn hôm qua”.