Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:20-26

 

… để tất cả nên một.  (Gio-an 17:21)

 

          Lạy Chúa, điều ấy có thể xảy ra được không?  Chúa đã cầu nguyện cho dân Chúa nên một, giống như Chúa và Chúa Cha là một.  Dường như điều ấy quá tốt đến nỗi không thể xảy ra được!  Con thấy biết bao người miệng thì kêu cầu danh Chúa mà lại chẳng hòa thuận với nhau.  Nhưng đấy không chỉ là người khác mà thôi.  Bản thân con đã nhiều lần giữ chặt lấy hận thù hoặc cảm thấy mình hơn các anh chị em thuộc những truyền thống khác.

          Lạy Chúa, con biết Chúa rất muốn hết thảy con cái Chúa hãy hiệp nhất.  Đó là điều Chúa đã cầu nguyện trong đêm trước khi Chúa chết, cho nên đó phải là ước vọng sâu xa nhất trong tâm hồn Chúa.  Nếu Chúa đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất, thì thế nào sự hiệp nhất cũng phải xảy ra.  Việc ấy phải có khả năng xảy ra chứ không phải như con thấy.

          Lạy Chúa, Chúa muốn thật nhiều nữa nơi chúng con:  hơn cả việc chịu đựng lẫn nhau hoặc cố làm như không có gì khác biệt, hơn cả một thủ đoạn khó chịu hoặc thỏa hiệp về những bất đồng.  Chúa muốn hiệp nhất tâm hồn chúng con lại với nhau, đan kết chúng con thành một thân thể với Chúa là đầu.

          Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã chỉ cách cho chúng con!  Vì Chúa sống trong tất cả chúng con, nên chúng con có thể “được hoàn toàn nên một” (Gio-an 17:23).  Chính sự sống của Chúa trong chúng con đã chiến thắng chia rẽ.  Cho nên thay vì nhìn vào người khác hoặc vào bản thân, chúng con chỉ cần nhìn vào Chúa, đến gần Chúa, kết hợp với Chúa trọn vẹn hơn.  Khi con gần Chúa, con sẽ gần với anh chị em.  Khi chúng con thành tâm tìm Chúa, chúng con sẽ thấy mình đang trên đường đến với Chúa, con đường đưa chúng con đến gần với nhau hơn.  Chẳng khác nào như hình tam giác của Thiên Chúa với Chúa ở trên đỉnh tam giác!

          Con biết chúng con sẽ hoàn toàn hiệp nhất với nhau chỉ khi nào chúng con nên một với Chúa ở trên trời.  Nhưng con cũng biết rằng lời hứa thiên đàng này ở gần tầm tay chúng con hơn nữa nếu chúng con theo đuổi sự hiệp nhất trên trần gian này.  Vậy lạy Chúa, xin giúp chúng con phá bỏ mọi bức tường chia rẽ.  Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chúc tụng Chúa!  Chúa đã làm cho sự hiệp nhất đích thực có thể xảy ra.  Xin Chúa giúp con chia sẻ viễn tượng và mơ ước của Chúa, để chúng con được nên một trong Chúa!”