Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:15-19

 

Anh có mến Thầy không?  (Gio-an 21:15)

 

          Trong khung cảnh cảm động và thân mật này, Chúa Giê-su ban những mênh lệnh cho ông Phê-rô, người bạn thân nhất và cũng là người Chúa đặt để lãnh đạo Giáo Hội.  Vậy đâu là những luật lệ và nguyên tắc đòi ông phải hy sinh mạng sống?

          Đó là tình yêu.  Thay vì cho một danh sách dài những điều phải làm và những điều không làm, Chúa Giê-su chỉ hỏi Phê-rô có yêu mến Người không, phải, những ba lần lận!  Người muốn Phê-rô hiểu rằng lòng yêu mến Chúa mới quan trọng nhất, chứ không phải đầu óc thông minh, hoặc can đảm anh hùng, óc sáng tạo phong phú hay bất cứ điều gì khác.

          Có lẽ chúng ta có thể coi mình giống như Phê-rô.  Rất nhiều người nhìn vào chúng ta.  Rất nhiều người mong chờ nơi chúng ta.  Làm sao chúng ta có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu của họ?  Với tất cả những khuyết điểm của chúng ta, làm sao chúng ta có thể phản chiếu hình ảnh Chúa Ki-tô cho họ?  Với những vết thương nội tâm và những giới hạn, làm sao chúng ta có thể tìm thấy sự khôn ngoan và kiên nhẫn để chăm sóc cho những “con chiên” trong cuộc sống chúng ta?  Làm sao?  Làm sao?  Làm sao?

          Đó là tình yêu.  Giữa những vấn đề, lắng lo, quan ngại, Chúa Giê-su chỉ hỏi một câu hỏi:  “Con có yêu mến Thầy không?”  Đó là tất cả những gì quan trọng nhất.  Mọi sự khác đều nảy sinh từ câu hỏi ấy.

          Bạn đừng lo lắng nếu đang gặp lúc khó trả lời.  Nếu bạn lắng đọng tâm trí và để cho lòng êm ả, bạn sẽ khám phá ra lời thưa “có”, bạn sẽ thực sự yêu mến Người.  Hết thảy chúng ta đều mong đợi sự bình an, hiện diện và che chở của Người.  Hết thảy chúng ta đều biết tận đáy lòng  rằng Người yêu thương chúng ta vô điều kiện, và cũng chính tình yêu từ nơi Người đã làm phát sinh tình yêu nơi chúng ta.

          Thế bạn có yêu mến Chúa Giê-su không?  Có, bạn yêu mến Người!  Bạn hãy để cho tình yêu đó khuấy động bạn.  Hãy để tình yêu đó khích lệ bạn.  Hãy để tình yêu đó dạy bạn biết chia sẻ tình yêu với những người chung quanh.  Bạn không cần phải toàn hảo.  Bạn không cần phải có mọi câu trả lời.  Bạn không cần phải can đảm nhất, thông cảm nhất, hoặc những cái nhất khác.  Đó là việc của Chúa!  Bạn chỉ cần làm một điều là hãy yêu mến Chúa và lòng yêu mến ấy sẽ chiếu tỏa ra từ nơi bạn.  Nó sẽ hướng dẫn bạn và khích lệ bạn, sẽ sưởi ấm tâm hồn những người chung quanh bạn.

          Vậy bạn đừng lo lắng về những điều không nên làm và những điều phải theo Chúa Giê-su hoặc làm chứng cho Tin Mừng.  Cứ cố gắng hết sức ở lại trong tình yêu của Người.  Người sẽ làm mọi sự còn lại.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giữ con được đâm rễ sâu trong sự đơn sơ của tình yêu Chúa”.