Thứ Bảy tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 4:12-16

 

Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.  (Do-thái 4:16)

 

          Có khi nào bạn xem cảnh tra vấn trong một cuốn phim trên đài truyền hình chưa?  Có một ngọn đèn chiếu thật sáng, và người tù ngồi yên, không thể nhìn những kẻ chất vấn minh.  Người tù thật cô đơn, bị cô lập và rất dễ bị tổn thương.

          Bài đọc hôm nay trích thư Do-thái nói về tình trạng này;  đoạn Kinh Thánh bảo rằng  “Không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lời” (Do-thái 4:13).  Điều này nghe thật đáng sợ.  Dù vậy, việc ấy lại khác xa với cuộc tra vấn dưới ngọn đèn sáng trong phim ảnh.  Chúng ta được hiện rõ nhờ Chúa Giê-su, lời hằng sống của Thiên Chúa.  Chính Người cũng không ẩn tránh ánh sáng chói lọi;  Người liên kết với chúng ta trong bản tính loài người.  Người đã từng bị mọi thử thách và cám dỗ giống như chúng ta.  Cho nên Người cảm thông với chúng ta.

          Đoạn Kinh Thánh hôm nay nói về Chúa Giê-su là Thượng Tế.  Tư tế trong tiếng La-tinh có nghĩa là “người bắc nhịp cầu”;  vị tư tế làm cầu nối giữa dân chúng và Thiên Chúa.  Nhưng vị Thượng Tế của chúng ta tuyệt đối độc đáo:  Người bắc nhịp cầu bằng con người của Người, vừa là con người vừa là Thiên Chúa.  Cho nên Người không chỉ đại diện cho bên này hay bên kia;  Người là cả hai bên!  Vì thế tác giả thư Do-thái mới nhấn mạnh rằng Đức Ki-tô là một vị Thượng Tế biết cảm thương.

          Vậy thật diệu kỳ, mặc dù Lời Thiên Chúa phơi bày chúng ta, chúng ta vẫn có thể tin tưởng mà đến với Người.  Chúng ta tin tưởng không phải vì nghĩ là mình có thể đứng vững trước sự sát hạch của Người.  Chúng ta không cần phải năn nỉ hoặc cố gắng giải thích này nọ.  Trái lại, chúng ta mạnh dạn vì tín thác vào vị Thượng Tế của chúng ta.  Chúng ta tin Người vì Người tỏ lòng thương xót và chúng ta lãnh được “ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Do-thái 4:16).

          Bạn có cố che giấu dưới sự sát hạch của Chúa không?  Bạn có sợ phải hoàn toàn hiện diện trước mặt Người không?  Bạn hãy nhắc nhở mình rằng việc bạn phơi bày trước mặt Chúa sẽ chỉ mang lại sự sống và chữa lành mà thôi.  Người hiểu tình trạng của bạn, Người chia sẻ bản tính loài người của bạn và Người kêu gọi bạn hãy đến trước ngai ân sủng của Người.  Bạn hãy nhận lời Người mời gọi hôm nay.

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã làm vị Thượng Tế của con và đã đem con đến trước ngai ân sủng của Chúa”.