Thứ Hai tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 1:1-6

 

Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.  (Do-thái 1:2)

 

          Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về Thư gửi tín hữu Do-thái.  Ngày nay hầu hết các học giả đều đồng ý rằng không phải thánh Phao-lô đã viết thư này, như người ta vẫn nghĩ trước đây, nhưng thực sự tác giả là ai thì cũng không biết.  Chúng ta không biết chắc chắn thư được viết khi nào, nhưng nghĩ là nó đã được viết vào khoảng năm 90 sau công nguyên.  Hình thức thư có thể là một bức thư hoặc cũng có thể là một bài giảng.  Có thể thư được viết cho các Ki-tô hữu gốc Do-thái, nhưng cũng có thể không phải như vậy.

          Mặc dù đó là những điều chúng ta không biết, nhưng có một điều rõ ràng không cần tranh cãi, là sứ điệp của bức thư.  Thậm chí chỉ đọc qua bức thư cũng nhận ra được đây là một lời khích lệ mạnh mẽ.

          Ngôn từ của thư Do-thái sống động và chải chuốt, mỗi câu đều vang vọng lời hứa của một giao ước mới trong Chúa Ki-tô.  Thiên Chúa đã phán dạy trần gian qua người Con, và khi làm như thế, Người đã đảo lộn cách hiểu theo Do-thái giáo.  Tuy nhiên thư Do-thái nhấn mạnh rằng đây không phải là một hướng đi khác, nhưng là sự kiện kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện một cách lạ lùng.

          Thư Do-thái trình bày rõ ràng sự song song giữa giao ước cũ với Mô-sê và giao ước mới với Chúa Ki-tô.  Chúa Giê-su đã đích thân nhận lãnh vai trò thượng tế, làm trung gian giữa chúng ta và Thiên Chúa.  Nhờ chỉ một hy tế duy nhất, Người thay thế biết bao nhiêu ngàn hy tế được các tư tế loài người tiến dâng cho đến thời điểm ấy.  Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo” (Do-thái 10:14).  Tác giả thư Do-thái kể ra những anh hùng cái thế trong Kinh Thánh – A-đam, Áp-ra-ham, Đa-vít và Sa-mu-en – rồi bảo rằng dù đức tin của họ mạnh mẽ, mà cũng chẳng nhận được điều đã hứa.  Nhưng bây giờ đây là lúc lời đoan hứa ấy được thực hiện!

          Khi chúng ta tiến tới tột đỉnh kế hoạch của Thiên Chúa, thư Do-thái bảo chúng ta hãy cố gắng.  Một thứ ân sủng mới đã sẵn sàng ở trong tầm tay, cho chúng ta được vào trong vương quốc Thiên Chúa là “chốn yên nghỉ” của Người (Do-thái 4:11).

          Dĩ nhiên điều này không có nghĩa rằng mọi mơ ước của chúng ta sẽ thành sự thật.  Nhưng điều này nghĩa là ước ao sâu xa nhất của tâm hồn chúng ta, một hố thẳm chỉ có thể được đầy tràn nhờ mối tương quan với Chúa, cuối cùng sẽ được mãn nguyện ở trong Người mà thôi.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì giao ước được ký kết bằng máu của Chúa.  Con ca tụng Chúa đã giải thoát con khỏi tội lỗi và sự chết, nâng con lên làm kẻ thừa kế của Chúa”.