Thứ Tư tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:29-39

 

 Cả thành xúm lại trước cửa.  Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.  (Mác-cô 1:33-34)

 

          Bạn có tưởng tượng được mọi người trong thành phố kéo đến trước cửa nhà bạn không?  Chắc phải có một biến cố hoặc một người vĩ đại mới lôi kéo được một đám đông như vậy.  Việc này thực sự đã xảy ra cho Chúa Giê-su và có lẽ xảy ra thường xuyên.  Dân chúng đến với Người, mang theo mọi thứ khó khăn và nhu cầu, nài xin Người giúp đỡ họ.  Như bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết, Người đã chữa lành nhiều người, giải quyết nhiều việc.

          Trên một bình diện thì quả thực tất cả những người này đều được chữa lành, vì họ tự mình đi tìm Chúa.  Điều điều có lý, vì lời đồn về Người lan rộng và đám đông dân chúng bắt đầu tụ họp chung quanh Người.  Nhưng cũng thật quan trọng khi người ta phải nhìn nhận rằng chẳng có phúc lành nào có được, nếu trước hết Chúa Giê-su đã không xuống trần gian.  Giả như Người đã không bỏ trời cao và mặc lấy thân phận người phàm, thì làm gì có ai chạy theo Người!

          Ngay cả lúc này hay trong tương lai, thật là tốt nếu chúng ta lùi lại trong cuộc tìm kiếm Chúa để có được một cái nhìn rộng rãi hơn.  Thay vì chỉ nghĩ đến những gì Chúa muốn nơi chúng ta, thay vì hỏi xem chúng ta có trung thành với Chúa đủ chưa, thay vì thắc mắc liệu chúng ta có bỏ sót điều gì cần phải làm không…, tóm lại, thay vì làm tất cả những điều trên, chúng ta hãy nghĩ xem Chúa Giê-su đang theo đuổi chúng ta không mệt mỏi.

          Thí dụ, vẫn chưa là đủ đối với Người nếu Người cứ ở lại trên trời và hy vọng chúng ta sẽ quay về với Người.  Đối với Người, vẫn chưa đủ nếu Người chỉ sai lời Người đến với chúng ta qua các ngôn sứ.  Đối với Người, thậm chí vẫn chưa đủ nếu chỉ làm người phàm để có thể chỉ đường cho chúng ta trở về với Chúa Cha.  Không đâu, nhưng Người còn theo đuổi chúng ta tới tận cửa hỏa ngục.  Người đã cứu thoát chúng ta khỏi nanh vuốt kẻ thù, và cái giá giải thoát Người phải trả là chính mạng sống của Người!

          Đấy là Đấng Cứu Độ của bạn.  Tình yêu của Người dành cho bạn không bờ bến. Người đã làm quá nhiều để đến được với bạn.  Người xin bạn làm một điều thôi, là hãy cất những bước cuối cùng để đến với Người.  Cho nên bạn đừng do dự nữa.  Hãy chạy tới Người, rồi bạn sẽ gặp được mọi ân sủng và phúc lành bạn luôn cần đến.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con ngay cả trước khi con biết Chúa.  Con cảm tạ Chúa đã chạy theo con với tất cả yêu thương.  Giờ đây con quay về với Chúa, tâm hồn sẵn sàng lãnh nhận lòng từ bi và ân sủng Chúa”.