Chúa Nhật tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 3:3-10,19

 

Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.  (1 Sa-mu-en 3:19)

 

          Học lắng nghe tiếng Chúa là cốt yếu để phát triển thiêng liêng.  Cuộc đời các vị thánh cách này hay cách khác đều chứng tỏ điều này.  Thánh Phan-xi-cô Assisi đã nghe Chúa phán:  “Hãy đi xây dựng lại Giáo Hội của Ta”.  Mặc dù phải mất một thời gian ngài mới hiểu được điều Chúa phán, nhưng Phan-xi-cô vẫn trung thành với mệnh lệnh ấy.  Mẹ Tê-rê-xa cảm thấy Chúa muốn bà hãy rời dòng tu của bà mà chăm sóc cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo.  Những vị thánh này và biết bao nhiêu vị khác đã đáp lại Chúa, vì những lời kêu gọi này có hiệu lực mạnh mẽ đối với các ngài.

          Tuy nhiên, không phải chỉ trong những thời điểm sâu xa và đổi đời thì Chúa mới phán dạy chúng ta.  Thực ra những vị thánh này đã nghe được những thông điệp “lớn lao” ấy, là vì họ có kinh nghiệm phân định những thông điệp âm thầm hơn mà Chúa Giê-su đã đặt trong tâm hồn họ.  Và điều ấy cũng có thể xảy ra cho chúng ta.  Khi cảm thấy Chúa bảo chúng ta “Hãy đến với Ta, Ta sẽ ban bình an cho con”, là chúng ta có thể dừng lại một chút và hướng lòng về với Người.  Hoặc khi chúng ta nghe “Hãy đến và xưng thú tội lỗi con”, là chúng ta có thể mau lẹ xét lương tâm và cầu xin Chúa thương xót.  Việc đáp lại những thúc giục nhỏ bé ấy sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.  Rồi nó sẽ giúp chúng ta nghe Chúa phán ở những lãnh vực lớn hơn trong cuộc sống chúng ta!

          Chúa Thánh Thần không khi nào mệt mỏi dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su đã cứu độ chúng ta và ban sự sống mới cho chúng ta.  Người không khi nào mệt mỏi thúc đẩy chúng ta hãy có một đời sống đạo đức hơn, để chúng ta trở nên giống Chúa Ki-tô hơn.  Người không khi nào mệt mỏi giúp chúng ta tìm cách có được sự bình an, bình an do việc chúng ta tuân theo thánh ý Người.

          Tuân phục Chúa và để Người ảnh hưởng trên chúng ta, đó là một thách đố lớn.  Chúng ta dễ đi theo đường lối mình và không muốn lắng nghe lời Chúa.  Nhưng khi nhìn thấy kết quả lúc lắng nghe và bước theo Người, chúng ta mới biết quả thực đó là một kho tàng chúng ta có thể sở hữu.

 

          “Lạy Chúa, xin mở tai con để lắng nghe lời Chúa.  Xin Chúa ban cho con được can đảm đi theo Chúa tới bất cứ nơi nào Chúa đến”.