Chúa Nhật tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:14-20

 

Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.  (Mác-cô 1:17)

 

          Câu cá xem ra cũng dễ phải không?  Bạn cứ          mắc mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống nước, hy vọng một chú cá sẽ cắn câu.  Nhưng hiểu giản dị như vậy không đúng với kỹ năng của một dân chài thực thụ đâu.  Trong những cuộc thi tài câu cá, người ta bỏ ra cả ngàn đô-la thì không phải chỉ trông vào sự may mắn.  Nhưng người ta dựa vào những kỹ năng đã học hỏi qua một thời gian lâu dài.

          Cũng thế, khi Chúa Giê-su bảo ông Si-môn và An-rê cùng những người khác rằng:  “Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người”, thì Chúa có ý dạy cho họ nghệ thuật rao giảng Tin Mừng (Mác-cô 1:17).  Và đó cũng là điều Người muốn dạy chúng ta nữa.  Người muốn dạy chúng ta biết làm thế nào đem Tin Mừng đến với những người khác.

          Nếu bạn muốn làm một kẻ lưới người cho Chúa Ki-tô, trước hết bạn phải biết “cá” của bạn đã.  Bạn cần phải biết nhiều người trong số “cá” ấy khó nhận ra vẻ đẹp của Tin Mừng, vì họ bị chi phối do quá nhiều điều khác.  Bạn phải biết rằng tội lỗi có thể làm cho tâm hồn một số người ra chai đá.  Nhưng bạn cũng phải biết rằng ơn sủng Chúa có thể thấm nhập qua bức màn che phủ tâm hồn một người, bao lâu bạn là người đánh lưới vẫn khiêm nhường và mở lòng cho ơn sủng của Chúa.

          Vậy đây là ba đề nghị giúp bạn làm máng chuyên chở ơn sủng:  Trước hết, bạn hãy xin Chúa ban cho bạn lòng ước ao chia sẻ Tin Mừng của Người.  Thứ hai, bạn hãy lấy can đảm hỏi người ta, ngay cả những người xa lạ:  “Tôi có thể cầu nguyện với bạn về bất cứ điều gì không?”  Chắc bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có nhiều người mở lòng chấp nhận lời mời gọi âm thầm và không làm người ta sợ hãi.  Thứ ba, bạn hãy mời người ta đi dự Thánh lễ.  Bạn hãy tình nguyện đến đưa họ đi nếu họ không có phương tiện.  Sau đó bạn đưa họ đi ăn sáng.  Hãy trở thành một người bạn và lòng yêu mến Chúa Ki-tô của bạn sẽ thấm vào họ.

          Đó là ba bước đơn giản.  Ba bước đơn giản này để cho ơn Chúa Thánh Thần hoạt động qua bạn.  Như thế thì lưới người đâu có gì là khó khăn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho con thành máng ơn sủng của Chúa”.