Thứ Bảy tuần 3 Thường niên

Suy niệm Do-thái 11:1-2,8-19

 

Đấng đã hứa là Đấng trung tín.  (Do-thái 11:11)

 

          Điều gì bắt bạn phải ra khỏi giường mỗi buổi sáng?  Khi những diễn giả muốn động viên hoặc những người tư vấn nghề nghiệp hỏi câu hỏi trên, thì họ không muốn nghe những câu trả lời như “Vì con tôi khóc” hoặc “Cái đồng hồ kêu báo thức”.  Nhưng họ muốn giúp bạn nhận ra “đam mê” của bạn, điều bạn yêu thích (hoặc sẽ yêu thích) để thực hiện trong cuộc sống bạn, hoặc nhận ra mục tiêu là ngọn lửa bừng lên năng lực cho bạn.

          Chắc chắn ông Ápra-ham đã không tìm kiếm đam mê của ông trong ngày ông khăn gói lên đường đi tới một nơi đất hứa xa xăm.  Thế mà ông đã gặp thấy đam mê!  Đúng hơn, đam mê đã gặp ông.  Không còn thất vọng nữa, một Thiên Chúa mà ông không biết đã hứa rằng ông sẽ có “con cháu nhiều như sao trời cát biển” và ông sẽ trở thành một phúc lành cho “mọi gia đình trên mặt đất” (Do-thái 11:12; Sáng Thế 12:3).  Ông có thể phát biểu:  Vâng, vâng!  Hiện giờ cái thân già này đã bảy mươi lăm, bà xã tôi là Xa-ra cũng sáu mươi lăm cái xuân xanh rồi, chúng tôi đang lang thang đi tới một nơi không hề biết, vậy mà lại có con được hay sao?  Tôi chả tin như vậy!  Nhưng thật đáng kể là ông Áp-ra-ham đã tin.  Rồi ngày qua ngày, mặc cho những thất bại và thử thách, mặc cho hai mươi lăm năm chờ đợi sinh ra I-xa-ác, mặc cho sự kiện ông không khi nào thấy những lời hứa đã được thể hiện hoàn toàn, nhưng Áp-ra-ham vẫn tiếp tục tin.

          Làm sao ông Áp-ra-ham đã luôn chú tâm và đầy nghị lực như vậy?  Bằng cách ông đã đặt nền móng đời mình trên sự kiện Thiên Chúa kêu gọi ông và “Đấng đã hứa thì Người cũng trung tín” (Do-thái 11:11).  Đó cũng là cách đức tin của chúng ta và đam mê đối với Chúa phải phát huy như vậy.  Không phải cứ đọc kinh Tin kính mỗi ngày Chúa Nhật rồi đầu óc chúng ta tán thành là đủ đâu.  Nhưng quan trọng là đức tin chỉ có thể phát triển khi đáp lại lời Chúa kêu gọi chúng ta, Đấng chúng ta phải đích thân biết Người.  Thiếu sự gặp gỡ cá nhân này, chúng ta sẽ không thể tìm thấy động lực nào giúp cho đức tin chúng ta hoạt động.

          Vậy bạn hãy tự hỏi mình:  Tôi có nghe Chúa Giê-su gọi tôi không?  Tôi có biết Người muốn tôi phải làm gì và phải trở nên như thế nào không?  Nếu không, tôi có đang đi kiếm Người không?  Nếu có, tôi có đáp lại lời Người gọi không?

          Rồi ngày mai, khi bạn thức giấc, trước khi đặt chân xuống sàn nhà, bạn hãy tạ ơn Chúa Cha vì Người có mục tiêu tuyệt vời khi dựng nên bạn.  Bạn hãy nói với Chúa Giê-su rằng bạn muốn theo Người sát cánh hơn nữa.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn một “đam mê thánh thiện” cho suốt những tháng ngày còn lại của cuộc hành trình.

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Hôm nay Chúa sẽ dẫn con đi đâu?”