Thứ Hai tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:1-8

Lễ thánh Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục

 

Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ.  (2 Ti-mô-thê 1:7)

 

          Đó hoàn toàn là một thần khí, phải không?  Đó là Thần Khí đã nâng đỡ Ti-mô-thê và Ti-tô qua suốt những hành trình truyền giáo cùng thánh Phao-lô.  Thần Khí ấy đã giúp họ rao giảng Tin Mừng cách hữu hiệu và giữ vai trò dẫn dắt Giáo Hội sơ khai.  Cả hai vị này đã sống cuộc đời phi thường, khó khăn và quảng đại, đích thực là những anh hùng đức tin!

          Là các môn đệ của thánh Phao-lô, Ti-mô-thê và Ti-tô trở thành công cụ loan truyền Tin Mừng trong toàn cõi Ma-kê-đô-ni-a.  Thánh Ti-mô-thê lãnh đạo giáo hội Ê-phê-xô, trở thành giám mục tiên khởi năm 64 sau công nguyên.  Ngài bị ném đá chết khoảng năm 95 vì cố gắng ngăn cản một cuộc rước nữ thần Diana.

          Còn thánh Ti-tô được biết nhiều nhất về tài năng mục vụ.  Thánh Phao-lô đã trông vào ngài trong việc giúp đem lại hiệp nhất cho giáo hội Cô-rin-tô đang bị chia rẽ, rồi sau này đã sai ngài đi đến đảo Creta để giúp đỡ giáo hội đang phải phấn đấu tại đó.  Thánh Ti-tô cũng là vị rao giảng Tin Mừng cho miền Dalmatia, ngày nay là Croatia.  Người ta nói ngài đã chết an lành tại Creta khi đã khoảng chín mươi tuổi.

          Tuy nhiên lễ kính hôm nay không chỉ để ngưỡng mộ hai vị thánh mà thôi.  Chúa còn muốn chúng ta bắt chước các ngài nữa.  Đúng vậy, cũng một thần khí sức mạnh, tình yêu và tính tự chủ ấy đã được ban cho chúng ta.  Đó là Chúa Thánh Thần!

          Ít ai trong chúng ta được kêu gọi để phục vụ giống như thánh Ti-mô-thê và Ti-tô.  Nhưng chúng ta vẫn có thể làm chứng cho Tin Mừng tại bất cứ nơi nào chúng ta sống.  Việc làm chứng ấy có thể là chăm sóc cha mẹ già, kiên nhẫn với một đứa con khó dạy hoặc một người hàng xóm đang phiền muộn, hoặc trung thành chu toàn những bổn phận hằng ngày.  Không cần phải tỏ ra anh hùng để anh hùng.  Bất cứ lúc nào chúng ta dựa vào sức mạnh, tình          yêu và sự tự chủ của Thiên Chúa, chúng ta đều có thể làm cho những việc bình thường của cuộc sống trở nên phi thường.

          Hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô cũng như toàn thể các thánh cho chúng ta thấy là Chúa muốn tham dự vào cuộc sống chúng ta.  Các ngài bảo chúng ta rằng Chúa muốn lấy tất cả những gì bình thường để làm cho trở nên phi thường.  Quả thực Thiên Chúa chúng ta phụng thờ tuyệt vời và quảng đại biết bao!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã ban cho con được chia sẻ sức mạnh, tình yêu và tự chủ của Chúa!  Xin Chúa ngự đến và đổ đầy tâm hồn con, như Chúa đã đổ đầy tâm hồn hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô, để đời con được trở nên phi thường”.