Thứ Năm tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:21-25

 

Ai có tai để nghe thì hãy nghe.  (Mác-cô 4:23)

 

          Hãy chú ý!  Có thể đó sẽ là cách tốt để hiểu được Chúa Giê-su khi Người bảo môn đệ:  “Hãy để ý tới điều anh em nghe” (Mác-cô 4:24).  Dần dần mất đi sự chú ý chỉ là bản chất con người.  Ngay đến Nhóm Mười Hai cũng đã cần được nhắc nhở hãy để tâm vào những gì đang xảy ra khi Chúa Giê-su nói.  Tóm lại, đây không phải là lần duy nhất các ông không lắng nghe lời Người một cách đàng hoàng!  Có lúc họ còn giải thích sai bét nữa;  có khi họ chỉ nghe những gì họ muốn nghe thôi;  rồi có lúc họ bị chi phối do sợ hãi và cám dỗ đến nỗi không hiểu được những lời cách mạng và đem lại sự sống mà Người đã phán.

          Nếu bạn đã từng nhận ra được những phấn đấu của các môn đệ tiên khởi, thì điều này sẽ giúp bạn xét lại xem bạn đang lắng nghe lời Chúa như thế nào.  Bạn hãy nhớ bạn không cần phải cảm thấy như thất bại khi tai bạn không nghe được tiếng Chúa phán từng phút mỗi ngày!  Tiếng Chúa bao giờ cũng vang lên mạnh mẽ, nhưng tần số của nó lại khác với những tiếng nói của những người chung quanh chúng ta.  Điều ấy có nghĩa là nó đòi phải có “người nhận” đặc biệt mới bắt được tần số và mới hiểu được Chúa nói gì.  Tuy nhiên, một khi bạn đã điều chỉnh cho đúng với tần số, bạn sẽ thấy Chúa chẳng lặng thinh chút nào.  Người luôn có điều gì để nói!

          Dĩ nhiên cách tốt nhất để điều chỉnh đúng với tần số thiêng liêng là bằng cầu nguyện.  Giống như bất cứ mối tương quan nào, dành thì giờ ở với nhau là chìa khóa.  Vì thế chúng tôi luôn khuyến khích các bạn hãy dành thì giờ mỗi ngày để lắng nghe Chúa.

          Thậm chí ngay lúc này dù bạn đang cảm thấy việc cầu nguyện của mình ở tình trạng uể oải hoặc nguội lạnh, thì cũng cứ tiếp tục!  Có thể bạn sẽ nhận ra đang có một thứ “nhiễu sóng” cản trở tiếng Chúa:  thí dụ một tội chưa thống hối, sự sợ hãi lo lắng, những vết thương từ một mối tương quan ngày xưa, hoặc bận tâm tới một số vấn đề thế tục.  Nếu bạn vẫn trung thành, Chúa sẽ giúp bạn loại bỏ những thứ nhiễu sóng ấy.

          Đừng khi nào thất vọng nếu bạn đang khó mà nghe được tiếng Chúa.  Bạn hãy nhớ lời “Ai có tai để nghe thì hãy nghe” (Mác-cô 4:23).  Chúa đã trang bị cho chúng ta như vậy mà.  Bạn hãy dành thì giờ cho Chúa.  Hãy dành thì giờ cho bạn, rồi bạn sẽ bắt được đúng tần số!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con lắng tai nghe Chúa, nhìn và nghe Chúa bằng nhiều cách Chúa cho con biết hôm nay”.