Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết.  (Mác-cô 4:27)

 

          Trong cuốn phim Mr. Holland’s Opus (Tác phẩm của Holland), nhân vật chính là Glenn Holland, một nhà soạn nhạc làm việc cho một ban hòa tấu.  Ông đã làm thầy giáo dạy nhạc cho một trường trung học để kiếm sống cho ông và gia đình.  Đầu tiên ông nản chí với công việc dạy nhạc và chỉ mơ ước hoàn tất việc soạn nhạc của mình.  Nhưng dần dần ông tập yêu nghề, nhận thấy mình đã dạy thật nhiều cho các học trò và chúng cũng dạy ông thật nhiều nữa.  Thông điệp của cuốn phim được thể hiện rõ ràng nhất qua một câu trích từ bài hát của John Lennon mà Holland hát cho Cole, đứa con bị điếc của ông:  “Cuộc đời là những gì xảy ra khi bạn đang bận rộn thực hiện những kế hoạch khác”.

          Những kết quả bất ngờ cũng là đề tài trong hai dụ ngôn hôm nay.  Người nông phu không thể tiên đoán được mùa trồng cấy của mình qua việc gieo hạt lúa.  Rồi người gieo hạt cải cũng chẳng thể tưởng tượng được cây cải sao lại có thể mọc và lớn lên như thế từ những hạt nhỏ xíu.  Nhưng đó mới là điểm chính.  Thường khi chúng ta làm một công việc gì thì Chúa lại làm một công việc khác trong tâm hồn chúng ta.  Người dựng nên một cái gì mới mà chúng ta không biết được cho đến khi chúng ta nhìn lại mới thấy.

          Điều này có nghĩa là bạn có thể cảm thấy thoải mái một chút.  Dĩ nhiên bạn hãy cố tỉnh thức để tránh tội lỗi và lớn lên trong nhân đức.  Nhưng bạn hãy để việc tỉnh thức ấy được tự tin và hạnh phúc, an tâm biết rằng Chúa sẽ làm cho lớn lên trong những lãnh vực nào Người biết là bạn cần nhất.  Cứ gieo những hạt giống và hết sức chăm sóc khu vườn của bạn, rồi hãy biết rằng Cha trên trời sẽ làm cho công việc tốt lành của Người được hoàn tất nơi bạn (Phi-líp-phê 1:6).

          Chúa không luôn cho chúng ta thấy những gì Người đang làm trong cuộc đời chúng ta, nhưng không sao cả.  Thực ra điều ấy lại khiến chúng ta rất thoải mái.  Thay vì phải mất quá nhiều năng lực để ráng nhận ra được mọi chuyện thì chúng ta có thể cứ hết mình yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân và giúp đỡ những người nghèo khó.  Nếu cứ chú tập vào điều này thôi là chúng ta đã có thể chắc chắn rằng Cha trên trời sẽ lo liệu mọi sự còn lại!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho đời con một kế hoạch tuyệt vời, cho dù con không thấy rõ được.  Xin Chúa giúp con biết tín thác nơi Chúa mọi ngày.  Lạy Chúa, con dâng đời sống con trong tay Chúa!”