Thứ Tư tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:1-20

Lễ thánh Tô-ma Aquinô, tiến sĩ Hội Thánh

 

Người gieo giống là người gieo Lời.  (Mác-cô 4:14)

 

          Có lẽ khi đọc hoặc nghe dụ ngôn này, bạn chú ý đến những loại đất mà hạt giống rơi xuống.  Có thể bạn thắc mắc loại đất nào áp dụng vào trường hợp của bạn, rồi bạn hy vọng mình là đất tốt sẽ giúp sinh hoa trái phong phú.  Nhưng nếu bạn coi như mình là người đi gieo thì sao?  Có lẽ việc Chúa muốn bạn hãy gieo Lời Người như thế nào cũng là điều đáng suy nghĩ.

          Nếu có lời nào nói lên đặc tính của người gieo hạt giống trong dụ ngôn này, thì lời ấy chính là quảng đại.  Người gieo giống này vung hạt giống khắp nơi.  Dường như ông ta chẳng cần quan tâm hạt giống rơi vào đâu.  Ông cứ vung thoải mái.

          Đó chẳng phải là hình ảnh đẹp giúp chúng ta nhìn về việc rao giảng Tin Mừng hay sao?  Chẳng phải chúng ta hãy quảng đại, hầu như không chút kỳ thị, trong cách thức chúng ta chia sẻ Lời Chúa và những lời hứa của Người hay sao?  Thực ra chúng ta không nên lo lắng là hạt giống sẽ rơi vào đâu hoặc “phẩm chất của đất” như thế nào nơi những người chúng ta chia sẻ lời Chúa với họ.  Trong xét đoán của chúng ta, dù đất có cứng, nhiều cỏ dại, gai góc hay mầu mỡ cũng không quan trọng.  Thực ra chính Chúa mới là Đấng làm cho lớn lên, chứ không phải chúng ta (1 Cô-rin-tô 3:6-7).  Điều duy nhất chúng ta phải làm là cứ gieo hết sức quảng đại có thể.

          Bạn hãy suy nghĩ một chút xem bao nhiêu hạt giống khác mà thế gian, xác thịt và ma quỷ đang gieo chung quanh chúng ta.  Chẳng có gì là bủn xỉn trong chiến thuật của chúng cả.  Vì vậy chúng ta càng phải chống lại tất cả những hạt giống độc hại ấy bằng cách gieo thật nhiều hạt giống Tin Mừng!  Nhu cầu thật lớn lao, cho nên bạn đừng sợ hãi!  Rồi bằng mọi cách, bạn đừng cảm thấy thất bại hay bị lấn át!  Chúa đã hứa sẽ luôn ở với bạn khi bạn gieo Lời Người.

          Vậy hôm nay bạn sẽ gieo Lời như thế nào? Bạn sẽ nắm lấy những cơ hội nào để gieo rắc hạt giống Tin Mừng?  Tóm lại, hạt giống ở khắp nơi chung quanh.  Bạn hãy giữ con mắt mở to khi bạn xin Chúa giúp bạn nhận ra những cách thức làm chứng cho tình yêu của Người với tinh thần sáng tạo.  Thậm chí Người có thể ban cho bạn những anh chị em trong Chúa Ki-tô, những người cũng nhiệt thành như bạn, để cùng rao giảng Lời bất cứ lúc nào!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy làm cho con thành người quảng đại rao giảng Tin Mừng và gieo Lời Chúa trên mọi loại đất.  Xin Chúa cho con được tràn đầy lòng nhiệt thành và can đảm, để ra đi và gieo Lời Chúa khắp nơi trên thế giới!”