Chúa Nhật tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:21-28

 

Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh.  (Mác-cô 1:27)

 

          Rất nhiều người, nhất là những người sống ở Tây phương, đều cho rằng không có các thần dữ.  Nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng.  Thần dữ có thực và chúng luôn hoạt động, cố gắng tiêu diệt đức tin chúng ta cũng như toàn thể Giáo Hội.

          Giờ đây, ít người thực sự bị quỷ ám, nhưng hầu hết chúng ta đều cảm nghiệm điều chúng ta có thể gọi là cuộc đe dọa thiêng liêng do ma quỷ.         Bạn thử nghĩ đến trường hợp ông Phê-rô khi ông cố thuyết phục Chúa Giê-su đừng chịu cuộc Thương khó, lập tức ông nghe Chúa trả lời:  “Hỡi Xa-tan, hãy lui lại đằng sau Thầy!” (Mát-thêu 16:23).  Rõ ràng là Phê-rô không hề bị quỷ ám.  Thế nhưng ma quỷ đã len lỏi vào đầu óc ông và đề ra những tư tưởng nghịch lại với kế hoạch của Thiên Chúa.

          Xa-tan muốn làm cho chúng ta lẫn lộn và đưa chúng ta đi sai đường, giống như nó đã làm cho Phê-rô.  Vậy chúng ta phải giữ gìn tâm trí mình như thế nào?  Bằng cách hết sức tán đồng với Chúa Giê-su.  Dĩ nhiên chúng ta luôn được tự do đặt những câu hỏi, giống như Mẹ Ma-ri-a đã hỏi sứ thần:  “Làm sao xảy ra điều ấy được?” (Lu-ca 1:34).  Vấn đề đặt câu hỏi khác xa với việc chống lại Chúa Giê-su hoặc đi ngược lại những gì Người dạy chúng ta rõ ràng.  Khi chúng ta cho là mình biết rõ hơn Chúa Giê-su, thì chúng ta đang liều mình để cho ma quỷ tấn công mình đấy.

          Nếu ông Phê-rô đã học được cách chiến thắng cuộc tấn công này, thì chúng ta cũng học được.  Điều trước tiên phải làm là chúng ta cần nhận ra cuộc tấn công ấy đang xảy ra và đang hoạt động.  Vậy mỗi sáng khi thức dậy, bạn hãy xin Chúa che chở bạn và những người thân.  Hãy kêu cầu danh Chúa Giê-su, cầu với thánh Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-e, hoặc chỉ làm dấu Thánh giá.

          Thứ hai, bạn hãy tiếp tục xây đắp đức tin của mình.  Hãy trầm mình trong Kinh Thánh.  Hãy đọc những sách thiêng liêng bổ ích.  Trong Thánh lễ, hãy chú tâm vào Chúa Giê-su.  Không gì giúp tâm trí chúng ta được trong trắng cho bằng đức tin.

          Sau cùng, bạn hãy tin rằng Chúa Giê-su cai trị vũ trụ.  Người muốn giúp bạn thức tỉnh trước những lời tỉ tê gây chia rẽ của ma quỷ.  Hãy tín thác vào Chúa Giê-su, vì Người đang sống trong bạn và Người mạnh mẽ hơn “bất cứ ai trên thế gian này” (1 Gio-an 4:4).

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con đứng vững và chống lại cám dỗ của ma quỷ hôm nay”.