Thứ Bảy tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 13:15-17,20-21

 

Chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa.  (Do-thái 13:15)

 

          Ngày 28 tháng 2 năm 1944, một thiếu nữ Hòa-lan tên là Corrie ten Boom và gia đình cô bị bắt và giải đến trại tập trung, vì tội đã dùng nhà họ giúp chứa chấp người Do-thái được an toàn trong thời Đức quốc xã chiếm Hòa-lan.  Giữa lúc đau khổ cùng cực, Betsie là chị của Corrie đã nhắc nhở em rằng Kinh Thánh kêu gọi họ hãy cảm tạ Chúa trong mọi sự.  Họ đã làm như vậy.  Thậm chí họ còn cám ơn Chúa cả khi bị chấy rận hoành hành trong các căn nhà giam.  Khi kiên trì cảm tạ Chúa, họ nhận thấy những tên lính gác đã để họ yên.  Họ có thể cùng nhau học hỏi Kinh Thánh và đưa nhiều người tù về với Chúa Ki-tô.  Sau này họ mới hiểu ra sở dĩ đám lính gác tránh xa họ là vì sợ chấy rận đấy thôi!

          Trên một bình diện, câu chuyện này cho thấy Chúa hành động qua mọi sự.  Nhưng trên phương diện khác, nó cho thấy ngợi khen Chúa còn tạo nên một điều gì sâu xa hơn nữa trong chúng ta.  Nó giúp chúng ta chú tâm đến Chúa, để chúng ta có thể cảm nghiệm được sự sống và tự do của Người một cách sâu xa hơn.  Khi Corrie và Betsie ngợi khen Chúa, thì hai cô bớt chú ý đến những khổ cực của họ, nhưng quan tâm hơn đến những bạn tù khác cũng như nhu cầu họ cần đến Chúa Giê-su.

          Ngợi khen Chúa giúp chúng ta tìm được “nguồn nước nghỉ ngơi” bồi dưỡng và phục hồi chúng ta (Thánh Vịnh 23:2).  Khi dâng Chúa lời ngợi khen và cảm tạ, chúng ta càng ý thức hơn về sự cao cả của Người.  Kết quả là những khó khăn không còn lớn lao nữa.  Nhớ đến Chúa cao cả sẽ mở lòng chúng ta đón nhận đức khôn ngoan và dẫn dắt của Người.  Nó giúp chúng ta nhận lãnh tình yêu của Người, tình yêu làm tan biến đi mọi sợ hãi.  Nó làm cho chúng ta được tràn đầy can đảm và bình an.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ “hãy lánh riêng ra mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mác-cô 6:31).  Ngợi khen và cảm tạ Chúa là một cách để chúng ta thực hiện điều ấy.  Chúng ta không cần phải ở trong nhà đóng cửa lại mới làm được điều ấy!  Chúng ta có thể ngợi khen Chúa đang lúc ngồi lái xe, trong thang máy, hoặc trong giờ ăn trưa tại sở làm.  Ngay cả lúc đang nói chuyện với người hàng xóm, chúng ta cũng có thể nâng tâm hồn lên với Chúa Giê-su và cảm tạ Người vì Người là Đấng nào và đã làm gì cho chúng ta.  Như Corrie và Betsie ten Boom đã khám phá, hễ chúng ta càng ngợi khen Chúa thì Người càng nâng đỡ chúng ta, cho dù chúng ta có trông thấy thật nhiều “chấy rận”!

 

          “Lạy Cha, Cha vừa quyền năng vừa khiêm nhường.  Con cảm tạ Cha vì tình yêu và lòng thương xót của Cha.  Con ngợi khen Cha đã nắm chặt con trong lòng bàn tay Cha”.