Thứ Sáu tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 13:1-8

 

Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi.  (Do-thái 13:5)

 

          Không bao giờ.  Không bao giờ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.  Hoặc vì bất cứ lý do nào.  Hay trong bất cứ   thời gian nào.  Không hề có thoái thác hoặc giới hạn nào cho lời hứa đó.  Không có chế tài nào được áp dụng cả.

          Lời hứa này của Chúa tạo nền móng cho mọi sự hiếu khách, quảng đại, tôn trọng, trong sạch và tình huynh đệ mà tác giả thư Do-thái nhắc đến.  Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc hoặc loại trừ bạn cả.  Khi mọi sự trở nên phức tạp, rắc rối hoặc bề bộn, bạn đều có thể trở lại với lời hứa này và biết là Chúa ở với bạn.  Ngay cả khi bạn không “cảm nhận” được sự hiện diện của Người, Người vẫn ở đó, ẩn giấu trong đáy con tim bạn và ban cho bạn ân sủng của Người.

          Vậy bạn có thể an tâm mà nghỉ ngơi.  Thiên Chúa toàn năng có thể là ánh sáng cho bạn khi con đường tối tăm và là ơn cứu độ cho bạn lúc bạn cảm thấy bị đe dọa.  Tựa vào lời Chúa hứa, bạn có thể dẹp bỏ đi bất cứ hãi sợ nào khiến cho bạn mất ăn mất ngủ.  Bạn có thể tìm ra cách để sống quảng đại ngay cả khi tài chánh eo hẹp.  Bạn có thể chịu đựng được cực nhọc vì phải làm hai công việc, vì lần đầu làm mẹ, vì học thi, vì phải lựa chọn dự án hay chương trình.  Không phải chỉ chịu đựng thôi đâu, nhưng bạn còn có thể tìm được bình an và niềm vui ngay giữa những khó khăn ấy nữa.  Tất cả chỉ vì bạn biết là Chúa luôn ở với bạn.

          Lời hứa này mạnh hơn cả một tư tưởng tốt đẹp hoặc một cầu bật giúp cho nỗ lực cá nhân được tăng thêm.  Nó là khí giới bạn có thể sử dụng để bảo vệ mình trước bất cứ điều gì đe dọa làm cho bạn thất đảm hay mất bình an.  Nó là một nâng đỡ mạnh mẽ cho bạn khi bạn phải vật lộn với thử thách và áp lực của cuộc sống, thí dụ khám phá mình bị ung thư, mất việc, bị cám dỗ nghiện ngập, xem tranh ảnh xấu, nói hành nói tỏi hoặc lăng mạ người khác.  Khi đầu óc bạn quay vòng và cảm xúc nhộn nhạo, thì có một điều chân thực là Chúa đã hứa không bao giờ bỏ bạn.

          Vậy bạn hãy tiến tới và cầu xin Chúa:  “Lạy Cha, Cha đang ở đâu?”  Có thể Người sẽ làm bạn ngạc nhiên khi Người nói Người là Đấng nào, bạn là ai đối với Người, và Người biết gì về những hoàn cảnh của bạn.  Người sẽ giúp bạn tìm ra cách trải qua được những khó khăn ấy.  Người sẽ làm cho bạn hết sợ hãi và bảo đảm với bạn rằng Người có thể giúp bạn phấn khởi khi bạn tiếp tục cố gắng sống hiếu khách, quảng đại và dễ thương.  Hễ khi nào bạn cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị tẩy chay, hãy nhớ đến lời này:  Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi.

 

          “Lạy Cha, hiện giờ Cha đang ở đâu?  Xin Cha giúp con an tâm nghỉ ngơi trong sức mạnh và tình yêu của Cha”.