Thứ Tư tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 12:4-7,11-15

 

Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.  (Do-thái 12:4)

 

          Những biến cố quốc tế mới xảy ra nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc phấn đấu chống lại tội lỗi,          chắc chắn một số anh chị em chúng ta đã phải gánh chịu những chống đối nặng nề.  Năm ngoái, hàng trăm ngàn người mất nhà mất việc, rồi nhiều người vì từ chối không từ bỏ đức tin của họ nên đã phải đổ máu đào.  Hôm nay, chúng ta hãy tôn vinh những anh chị em này tại Á châu, Phi châu và Trung Đông, bằng cách đặc biệt cầu nguyện cho họ.

          “Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho Giáo Hội bị bách hại khắp nơi trên thế giới.  Những người anh chị em này là những kho tàng vô giá của Cha.  Hiệp một lòng một ý, chúng con cầu xin Cha đổ tràn ân sủng trên những người đang phải đương đầu với bạo lực vì đức tin của họ.  Xin Cha đưa họ vào kết hiệp sâu xa hơn với Cha khi họ đến cầu khẩn Cha.  Xin cho sự kết hiệp này giúp họ được sức mạnh cần thiết để đứng vững trước bách hại, và có thể chăm sóc những người thân yêu của họ trong lúc khó khăn.  Đang khi họ sống trong sự hiện diện của Cha, xin Cha làm cho họ được mạnh mẽ như những cây sồi vững chắc trồng bên suối nước.

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa đến và tỏ mình ra là sức mạnh giữa những yếu đuối, khó khăn và bị bách hại của họ.  Xin ánh sáng vinh quang Phục Sinh của Chúa chiếu tỏa trên gương mặt họ.  Xin cho họ khi có được Chúa thì sẽ được biến đổi vinh quang mỗi ngày một hơn.  Lạy Chúa, Chúa đã chiến thắng tội lỗi và ma quỷ.  Giờ đây, xin Chúa bước đi bên họ và chỉ cho họ con đường tiến tới vinh thắng.

          “Lạy Chúa Thánh Thần, giữa cơn bạo lực và bất công, chúng con xin Chúa đem lại những hoa trái chữa lành và tha thứ đến với tâm hồn của những người bị bách hại.  Xin đừng để cho những căn rễ cay đắng mọc lên.  Xin cho họ được mạnh mẽ chống lại cơn cám dỗ mong những kẻ hành hạ họ phải mất đi những ân sủng của Thiên Chúa.  Xin Chúa lấy chứng tá của những người trung thành mà làm cho những kẻ đàn áp họ thay đổi tâm hồn và quay về với Chúa.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đem lại sự hiệp nhất trong mọi tình huống thù nghịch và chia rẽ.  Xin Chúa làm cho chúng con nên một!”

          Hôm nay khi nặng tình nặng nghĩa với anh chị em, chúng ta hãy ghi nhớ những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:  “Trong cuộc tử đạo, tình yêu thắng bạo lực, sự sống thắng cái chết.  Qua hy sinh của những vị tử đạo, Giáo Hội nhìn thấy họ “sinh ra” ở trên trời… Chúa Giê-su biến đổi cái chết của những ai yêu mến Người thành bình minh của sự sống mới!”

 

          “Lạy Chúa, xin củng cố những bàn tay và đầu gối của những người trung thành với Chúa đang khi họ chịu bách hại”.