Chúa Nhật tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:29-39

 

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.  (Mác-cô 1:34)

 

          Sách Tin Mừng đầy những trình thuật về khả năng Chúa Giê-su chữa lành người đau ốm và xua trừ ma quỷ ra khỏi những người bị chúng ám.  Dường như Người đi đến đâu là dân chúng kéo đến với Người, vì thấy Người có uy quyền trên mọi bệnh tật và ma quỷ.  Có lẽ họ đến với mục đích được chữa bệnh, nhưng họ cũng đến để đón nhận sứ điệp của Người.  Rõ ràng, những việc chữa lành của Chúa Giê-su đã lạ lùng, nhưng còn đóng vai trò quan trọng hơn thế nữa, là chúng mở ra cánh cửa để Người rao giảng Tin Mừng.

          Trong khoảng bốn mươi năm nay, việc cầu nguyện chữa lành đã trở lại với Giáo Hội.  Những Thánh lễ chữa lành là một trong những sinh hoạt giáo xứ tại nhiều nơi.  Nhiều giáo xứ cũng thành lập những nhóm cầu nguyện đặc biệt xin ơn chữa lành.  Và Chúa đã thưởng công cho những nỗ lực này!

          Quả thực ngày nay cũng như trong thời Chúa Giê-su, Thiên Chúa dùng việc chữa lành để nói với thế giới rằng “Ta là thực.  Các ngưoi hãy đến với Ta.  Hãy để Ta chữa lành các ngươi.  Hãy để Ta cứu chuộc các ngươi”.  Người ta luôn chú ý đến những phép lạ chữa lành.  Họ biết phải nhận ra những việc chữa lành ấy thực sự là những dấu chỉ.  Khi nghe nói có ai được chữa lành nhờ cầu nguyện, người ta sẽ dễ dàng tin vào Chúa hơn.

          Vậy chúng ta hãy nói với Chúa Giê-su rằng chúng ta tin vào quyền năng chữa lành của Người.  Chúng ta hãy xin Người ban cho chúng ta ơn được chữa lành để chúng ta có thể cho thế giới thấy quả thực có Chúa.

          Điều còn lại phải làm cũng đơn giản thôi:  bạn hãy bước tới và cứ thử xem.  Hãy tin rằng Chúa muốn chữa lành người ta.  Bạn cũng hãy tin rằng Người muốn dùng bạn như khí cụ chữa lành.  Vậy bạn hãy bắt đầu bằng cách tự nguyện cầu xin cho người phối ngẫu của bạn hoặc cho đứa con đang bị cảm cúm.  Hãy hỏi một người bạn hay người làm cùng sở xem bạn có thể cùng cầu nguyện với họ không, hoặc cầu cho những nhu cầu của họ hay những người thân của bạn.  Đừng sợ xin Chúa ban ơn cho bạn.  Hãy bước đi trong đức tin rồi bạn sẽ thấy phép lạ.  Nếu không có gì xảy ra, bạn cứ chia sẻ một cử chỉ yêu thương và cảm thông!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa có thể chữa lành.  Giờ đây xin Chúa giúp con tin Chúa có thể dùng con mà chữa lành cho người khác”.