Thứ Ba tuần 5 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 1:20 – 2:4

 

Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp.  (Sáng Thế 1:31)

 

          Khi nghĩ đến việc mua một chiếc xe cũ, có thể bạn thấy khó mà đắn đo giữa những chọn lựa.  Bạn thấy cái sườn xe bị trày cọ hoặc rỉ sét.  Bạn bắt đầu xem tiếp:  tiếng máy xe kêu như thế nào?  Nhưng điều này lại làm bạn suy nghĩ thêm. Tốt hơn nữa nếu bạn biết loại xe này có những đặc điểm gì và người chủ xe trước ra sao.

          Qua nhiều cách, cùng một điều có thể là thật khi hiểu biết chính mình cũng như thế giới.  Chúng ta chỉ đi quá xa khi nhìn vào phương thức mọi sự đang như bây giờ.  Sẽ ích lợi hơn nếu chúng ta biết từ đâu mà có thế giới với tất cả những gì Người đã tạo dựng, ai làm nên nó và tại sao.  Bài đọc hôm nay trích sách Sáng Thế nói với chúng ta về điều đó.  Chúng ta biết Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ.  Chúng ta biết Người đã dựng nên nó tốt đẹp và khiến Người vui lòng.  Chúng ta biết Người đã làm nên vũ trụ cho chúng ta.

          Người ta có thể dễ quên đi những sự kiện căn bản về thế giới chúng ta.  Tội lỗi đã làm cho thế giới bị tổn thương, nhưng chúng ta phải luôn nhớ đến sự đẹp đẽ, tốt lành và lòng quảng đại nằm ở tâm điểm của công việc tạo dựng.  Bài đọc thứ nhất hôm nay đầy tràn những chi tiết lạ lùng.  Bạn hãy đọc những từ cho thấy sự phong phú của tạo vật:  tràn ngập, phong phú, phì nhiêu, sinh sôi nảy nở.  Bạn hãy xem tính cách đa dạng của việc tạo dựng, bên trong cũng như bên ngoài tạo vật.  Chúa không làm bất cứ cái gì nửa vời!

          Rồi có đỉnh cao của việc tạo dựng, vượt trên mọi sự Chúa đã làm nên.  “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình” (Sáng Thế 1:27).  Loài người là độc đáo trong mọi thụ tạo, vì Chúa đã nắn đúc chúng ta theo hình ảnh Người.  Thực khó hiểu được điều này có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn đó là một chân lý làm biến đổi cuộc sống.

          Vậy bạn có nghĩ mình là một phần của công cuộc tạo dựng không?  Có thật là sâu lắng khi nghĩ rằng Thiên Chúa hoan hỉ về bạn, giống như Người vui lòng với mọi sự Người đã dựng nên như trong sách Sáng Thế không?  Thêm nữa, Chúa muốn chia sẻ công việc tạo dựng với bạn;  Người chỉ định cho chúng ta phải chăm sóc thế giới tốt đẹp của Người.  Riêng phần chúng ta, điều này có nghĩa là chúng ta đau khổ vì bóng tối tội lỗi đã đi vào thế giới, nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng ta vẫn có thể vui trong vẻ đẹp và tốt lành của thế giới.

          Vậy hôm nay bạn hãy vui trong sự nhân lành và tình yêu của Đấng Tạo dựng bạn, cũng như trong sự tốt lành và đẹp đẽ của chính bạn nữa!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã dựng nên con và cho con dự phần với công cuộc tạo dựng của Cha”.