Thứ Bảy tuần 5 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 3:9-24

 

Ngươi ở đâu?  (Sáng Thế 3:9)

 

          Một ảo ảnh đánh lừa con mắt và trí óc chúng ta.  Cái mà bạn nhìn thấy thực sự khác với cái là thực.  Một kiểu đánh lừa giống như vậy cũng có thể xảy ra khi chúng ta đọc một đoạn Kinh Thánh như đoạn hôm nay.  Người nam và người nữ đã không tuân phục Chúa, nên Chúa nổi giận đối với họ.  Theo lẽ tự nhiên, Người nên trừng phạt họ, phải không?

          Nhưng bạn nhìn lại xem!  Chúa đã không trừng phạt họ.  Người đã không xả hết cơn giận.  Trái lại, Người ban cho họ một nền móng để họ tin tưởng Người.  Trong tương lai, họ có thể nhớ lại “Người đã bảo chúng ta đừng làm việc ấy, vậy mà chúng ta không vâng lời, rồi bây giờ chúng ta phải chịu những hậu quả.  Có lẽ chúng ta phải tin Người lần này”.

          Thiên Chúa đã tỏ ra hết sức chăm sóc và quan tâm đến người nam và người nữ khi tạo dựng họ.  Người cho họ mặc quần áo.  Người bảo vệ họ khỏi những hậu quả do việc ăn trái cây sự sống bằng cách đuổi họ ra khỏi vườn, không phải đó là hình phạt, nhưng để họ khỏi phải sống đời đời trong tình trạng sa ngã.  Rồi để ngăn ngừa họ khỏi bị hoảng sợ hay điên khùng có thể xảy ra sau này, Người đã giải thích những hậu quả của việc bất tuân – một lần nữa, cũng không phải vì giận dữ, nhưng để giúp họ hiểu những gì giờ đây họ nên bằng lòng chấp nhận.

          Thiên Chúa như vậy đó!  Người đầy yêu thương và nhân từ không thể tin nổi.  Ngay cả khi chúng ta đáng bị trừng phạt, Người vẫn không đối xử với chúng ta theo tội lỗi chúng ta.  Nhưng Người bênh vực chúng ta cả khi chúng ta hành động chống lại Người.  Người luôn tìm cách phát huy sự sống của Người nơi chúng ta.  Đôi khi Người làm việc ấy bằng cách bảo đảm Người sẽ yêu thương và âu yếm chăm sóc chúng ta.  Có khi Người lại dùng cách đem chân lý đến tâm trí và cuộc sống chúng ta, tuy có làm cho chúng ta khó chịu và đau đớn.  Người là Chúa Cha chạy tới gặp đứa con hoang đàng.  Người là Chúa Con đã chết để chúng ta được chữa lành và giải hòa.  Người là Chúa Thánh Thần an ủi, giúp chúng ta xác tín và được mạnh sức.

          Anh chị em, Cha trên trời chúng ta luôn tìm kiếm chúng ta.  Dù chúng ta tốt hay xấu, dù bị tội lỗi ràng buộc hay được tự do, dù giận hờn, hạnh phúc, thất vọng hay hài lòng, Người không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Người chẳng bao giờ ngừng tìm cách ban cho chúng ta đầy tràn phúc lành và ân sủng.  Trái tim Người luôn “chạnh lòng thương” và quảng đại (Mác-cô 8:2).  Bạn hãy để Người phục vụ bạn hôm nay.  Hãy để Người cung cấp cho bạn thật nhiều lương thực thiêng liêng để bạn có ít ra cũng bảy thúng dư thừa!

 

          “Lạy Cha, xin mở mắt con để con thấy Cha quan phòng cho con hôm nay”.