Thứ Tư tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:14-23

 

Cái từ con người xuất ra , là cái làm cho con người ra ô uế.  (Mác-cô 7:15)

 

          Người Pháp nói “Bạn cho tôi biết bạn ăn thức gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai”.  Khoa học tân tiến bảo răng điều ấy là đúng theo ý nghĩa dinh dưỡng, còn mấy nhà sử học thì tin rằng đó cũng là một phần thuộc nền tảng thiêng liêng của người Do-thái do những luật lệ về ăn uống, tức là luật kashrut, hoặc kosher.

          Một phần trong luật kashrut xác định rằng dân Do-thái chỉ được ăn   thịt một số loài vật gặm cỏ thôi.  Những con vật gặm cỏ được coi như kosher có khuynh hướng hiền lành, là những con vật đã thuần hóa không làm mồi cho thiên nhiên.  Người ta nghĩ rằng khi ăn thịt những con vật này, bạn sẽ thu thập một phần sự hiền lành của chúng.  Cũng vậy, nếu bạn kiêng đừng ăn thịt những con thú săn mồi sẽ giữ cho bạn khỏi cái thói tấn công và bạo lực.

          Vậy nếu truyền thống kashrut đã có một căn bản cao thượng như vậy, thì tại sao Chúa Giê-su lại không muốn theo?  Câu trả lời có thể một phần do cách một số người Do-thái thời Chúa Giê-su đã quá tự hào về khả năng tuân thủ lề luật.  Chúa Giê-su trách họ đã quá lo lắng về các thứ đồ ăn thức uống làm cho họ ra ô uế, trong khi đó họ lại chẳng màng chi tới lời ăn tiếng nói và hành động là những gì làm cho họ và những người chung quanh ra ô uế.  Người mong họ hãy ưu tiên để ý tới lời nói và việc làm của họ nhiều hơn nữa.

          Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta cơ hội suy nghĩ về những chọn lựa của mình.  Chúng ta có quá để ý tới những cái bề ngoài, quá nghiêm khắc tuân giữ những truyền thống không?  Hoặc chúng ta có để ý xét tới cái bề trong, tức là những tư tưởng, lời nói, hành động có thể gây ảnh hưởng xấu cho người khác không?

          Với đầy lòng xót thương, Chúa ban cho chúng ta một cách giải quyết:  lãnh nhận Chúa Giê-su Thánh Thể có thể giúp chúng ta hấp thụ bản tính của Người, nhờ đó Thánh Thể đem lại cho chúng ta ơn chiến thắng những tư tưởng và hành động tội lỗi của chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng khi tiếp nhận Chúa trong Thánh lễ là con để cho sức mạnh biến đổi tâm hồn con và kéo con lên khỏi tội lỗi.  Xin Chúa giúp con hấp thụ bản chất của Chúa, để con được thanh sạch trong ngoài”.