Thứ Ba tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:14-21

 

Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?  (Mác-cô 8:18)

 

          Lắng nghe là điều khó làm.  Có rất nhiều trở ngại:  người ta không luôn biết thông đạt cách rõ ràng, hoặc chúng ta có thể phản ứng theo cảm tính trước điều mình đang nghe.  Nhưng có lẽ trở ngại thông thường nhất đối với lắng nghe là khi chúng ta nghĩ mình đã biết rõ điều người ta đang cố nói rồi, nên chúng ta không chú ý đủ tới những lời nói của người ta nữa.  Đầu óc chúng ta đã đầy ắp những tư tưởng của mình.

          Rõ ràng các môn đệ Chúa Giê-su có lỗi trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.  Sau một thời gian bận rộn với sứ vụ và du hành, các ông đang để đầu óc vào bữa cơm tới.  Khi Chúa Giê-su cố gắng canh giác họ về phần thiêng liêng, thì họ lại cho là Người đang nói về đồ ăn thức uống.  Chúa tốn giờ ráng cho họ thấy Người không lo lắng gì cho bữa ăn tới cả.  Vì Người đã cho họ thấy là Người có thể cung cấp lương thực cho người ta mà!  Không đâu, nhưng Người muốn nói về những đề tài lớn lao hơn.

          Câu chuyện hôm nay nhấn mạnh đến sự kiện lắng nghe người khác đã thật là khó, thì lắng nghe Chúa còn khó hơn.  Muốn lắng nghe Chúa, điều phải bắt đầu là hãy nhìn mọi sự theo nhãn quan của Người, có thể nghe những gì Người muốn nói với chúng ta.  Bạn cứ thử nghĩ:  liệu có vô lý khi người ta lo lắng là không có bánh ở trong thuyền trong khi bạn vừa mới thấy Chúa nuôi dưỡng hằng ngàn người với chỉ mấy cái bánh và mấy con cá?  Rồi lại còn dư thừa nữa!  Nhưng cũng giống như các môn đệ, chúng ta có thể quá chú ý đến những nhu cầu và khó khăn của mình, khiến cho chúng ta không còn biết lắng nghe những gì Chúa muốn nói với chúng ta nữa.

          Dĩ nhiên Chúa quan tâm đến những nhu cầu hằng ngày của chúng ta.  Dĩ nhiên Chúa muốn bạn đem tất cả những nhu cầu ấy đến với Người.  Nhưng đừng để cho việc ấy là việc duy nhất bạn làm khi cầu nguyện.  Mà bạn hãy chắc chắn có thì giờ lắng nghe Chúa, lắng nghe theo ngôn từ của Người.  Bạn hãy nhớ:  Người muốn cho bạn thấy Người nghĩ gì về bạn.  Người muốn chia sẻ với bạn những ý nghĩ của Người.  Đó là một ưu huệ lớn lao, một điều bạn phải trân quý mỗi ngày!

          Vậy mỗi ngày bạn có dành ra chút thì giờ để lắng nghe Chúa không?  Việc ấy không dễ, và đôi khi chỉ là thinh lặng, nhưng nếu chúng ta nhường chỗ cho Chúa, Người sẽ nói.  Có rất nhiều điều Người muốn nói với bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con đôi tai biết nghe tiếng Chúa”.

 

                                                ___________

 

 

 

 

Chú ý:  Ngày mai là Thứ Tư lễ Tro, bắt đầu mùa Chay.