Thứ Hai tuần 6 Thường

Suy niệm Sáng Thế 4:1-15,25

 

Tội lỗi đang nằm phục ở cửa.  (Sáng Thế 4:7)

 

          Nếu bạn có con cái, thì cảnh tượng sau đây có lẽ rất thường tình:  một đứa con nhận được quà sinh nhật của nó là một đồ chơi mới và nó hoàn toàn bị thu hút.  Trong khi đó, thằng anh quyết định giựt lấy đồ chơi cho mình.  Rồi bạn nghe chúng la hét “Để cho tao!”, tiếp theo là “Không, của tao!”  Tất cả chỉ vì một cái đồ chơi!

          Kiểu ghen tương ấy là những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ca-in và A-ben.  Ca-in cảm thấy mình bị coi thường vì A-ben được Chúa thương trong khi mình không được.  Nhưng thực sự tình huống có đúng như vậy không?  Chúng ta không đọc thấy Thiên Chúa chống lại Ca-in, chỉ biết rằng hy lễ anh ta dâng không được Người chấp nhận.  Trái lại, Thiên Chúa còn rất tốt với Ca-in.  Không những Người đã cảnh giác anh về những nguy hiểm của sự ganh tị và hận thù, mà Người còn đối xử với anh rất nhân từ sau khi A-ben bị anh giết (Sáng Thế 4:15).

          Chúng ta hết thảy đều biết ganh tị nó như thế nào.  Cho dù chúng ta không có khuynh hướng ganh tị, nhưng chúng ta đều biết nó đến từ cám dỗ thông thường ai cũng rõ.  Trong thế giới tranh đua của chúng ta, có nhiều cơ hội để giành thắng lấy một cái gì đó.  Có thể là một điều lớn như được người ta mướn làm việc, hoặc nhỏ như là lái xe cắt ngang qua trước đầu xe khác để giành đường.  Mức độ của cám dỗ không quan trọng bằng việc chúng ta chiều theo cám dỗ.  Chúng ta có thể chọn thái độ thù hận, hoặc chúng ta có thể bình thản, vì biết Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều cần, ngay cả những điều chúng ta không nghĩ tới.

          Vậy cách tốt nhất để chống lại sự ganh tị, hoặc bất cứ hình thức bất mãn nào, đó là cảm tạ vì những gì chúng ta đã có:  tình yêu của Chúa Giê-su.  Không có gì, không có ai có thể cướp được tình yêu ấy khỏi bạn!  Nếu mỗi ngày bạn chỉ cần mươi phút ngợi khen và cảm tạ Chúa vì tình yêu và phúc lành của Người, bạn sẽ thấy mình thay đổi nhiều lắm.  Rồi nếu bạn biến việc cảm tạ ấy thành lối sống của bạn, bạn sẽ còn trở nên tốt lành hơn nữa.  Những thất bại và chán nản sẽ không có chỗ nơi bạn đâu.  Bởi vì dù bạn có hay không có cái này cái nọ, bạn vẫn là con cái Chúa, và trong Người, bạn có mọi sự!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã yêu thương con, đó là hồng ân quý giá trên hết mọi sự.  Con cám ơn Chúa đã không khi nào bỏ con, ngay cả khi con bỏ Chúa.  Ơn sủng của Chúa là tất cả những gì con cần đến”.