Chúa Nhật lễ Hiện Xuống

Suy niệm Gio-an 20:19-23

 

Các cửa đều đóng kín.  (Gio-an 20:19)

 

          Sợ hãi quả thực có thể là một cảm xúc làm cho người ta tê liệt!  Bạn thử nghĩ coi có biết bao nhiêu mơ ước không bao giờ được thực hiện, chỉ vì người ta sợ thất bại.  Biết bao nhiêu mối tương quan chẳng khi nào được khởi sự, vì một người sợ không dám bước bước đầu tiên.

          Giờ đây bạn hãy nghĩ tới các tông đồ, khóa chặt cửa và ở trong lầu trên “vì sợ người Do-thái” (Gio-an 20:19).  Thử hỏi sẽ ra sao nếu họ không bao giờ thắng được sợ hãi và cứ ở lại Giê-ru-sa-lem?  Sẽ ra sao nếu Giáo Hội chẳng khi nào phát triển vượt quá một nhóm nhỏ các môn đệ?  Có lẽ bạn cũng chẳng được đọc bài suy niệm này!  Dĩ nhiên chúng ta biết là điều ấy chẳng xảy ra.  Vì thế chúng ta mới được cử hành lễ Hiện Xuống hôm nay.  Nhờ Thánh Thần ban sức mạnh, các tông đồ đã thắng vượt sợ hãi.  Rồi vì các ngài mạnh dạn nên tất cả lịch sử đã thay đổi nhờ sứ điệp tình yêu và cứu độ của Thiên Chúa.

          Nhưng còn chúng ta, những người được kêu gọi làm chứng nhân cho đức tin thì sao?  Có lẽ chúng ta nên tự hỏi, như Đức Phanxicô vừa nói trước đây:  “Chúng ta có ‘mở lòng cho những bất ngờ của Thiên Chúa’ không?  Hay là chúng ta đang đóng kín và sợ hãi trước việc đổi mới của Thánh Thần?”

          Nghe có vẻ thật giản dị, nhưng chúng ta đừng sợ.  Chúa ở với chúng ta và như Đức Giáo Hoàng đã nói, Chúa có những ngạc nhiên tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta nếu chúng ta bước ra trong đức tin.

          Trong tuần này, bạn hãy để cho Chúa làm cho bạn ngạc nhiên và hãy thử phổi hành động theo sự ngạc nhiên ấy.  Nếu bạn cảm thấy được mời gọi cầu xin cho một người được ơn chữa lành hoặc đến với một người đang bị chán nản, bạn cứ theo sự dẫn dắt của Chúa.  Hãy ráng dẹp bỏ mọi lo lắng và làm điều gì bạn cảm thấy Chúa đang muốn bạn làm.  Bạn sẽ thấy mình được tự do, dù bạn chỉ bước bước đầu tiên tin tưởng vào Chúa.  Không chỉ vậy đâu, Chúa còn lấy bước đức tin này và biến nó thành bước của đôi hia bảy dặm, cho riêng bạn cũng như cho người bạn đến gặp gỡ họ!

 

          “Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa Chúa Thánh Thần thiêu hủy mọi sợ hãi của con.  Xin cho con không ngần ngại theo Chúa đến bất cứ nơi nào Chúa dẫn con đi!”