Thứ Ba tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:28-31

 

Kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.  (Mác-cô 10:31)

 

          Tìm hiểu một chút bối cảnh sẽ giúp chúng ta tại đây.  Chúa Giê-su vừa nói rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời.  Một khẳng định khá vô lý như thế làm cho Phê-rô lo lắng:  Nếu người giàu là người thường được coi là thành công nhất, thông minh nhất và siêng năng làm việc nhất, lại khó mà vào được Nước Trời, thì làm sao tôi có cơ hội?  Tôi chỉ là một tên đánh cá nghèo!

          Khi nghe biết ông Phê-rô thất vọng, Chúa Giê-su đã đánh tan nỗi lo ngại của ông.  Đúng là những kẻ “đứng chót”, tức những kẻ xem ra chẳng có gì lại là những kẻ có hy vọng được vào Nước Thiên Chúa.  Tóm lại, nghĩa là những người xem ra nghèo hèn lại là những người muốn phó thác nơi Chúa Giê-su.

          Ngược lại, những kẻ bằng lòng, những kẻ được thỏa mãn và thành công ngay tại thế giới này sẽ cảm thấy không cần đến Chúa Giê-su.  Giống như người thanh niên giàu có đã đến gặp Chúa Giê-su, họ sẽ “buồn rầu” bỏ đi và không được mãn nguyện (Mác-cô 10:22).

          Bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-su biết rõ tâm hồn chúng ta.  Người biết những ý định của chúng ta, ngay cả khi hành động của chúng ta không phù hợp với những ý định ấy.  Người thấy tất cả những hy sinh nhỏ bé chúng ta làm cho Người.  Mỗi lần bạn kiềm chế được những lời nói gay gắt hoặc giận dữ, Người cũng thấy hết.  Mỗi lần bạn quay lưng lại cám dỗ, Người rất vui.  Mỗi lần bạn dấn thân, chỉ một chút thôi, để giúp đỡ người khác, Người sẽ đổ muôn hồng ân xuống.

          Cho nên bạn hãy can đảm!  Dù bạn có nghĩ mình thuộc hạng “chót” thì Chúa Giê-su cũng đưa bạn lên hàng “đầu”.  Người yêu thương bạn.  Người bênh vực bạn.  Người không muốn điều gì khác hơn là muốn đón tiếp bạn vào trong vương quốc Người.  Chính những hành vi đức tin và tin tưởng của chúng ta đã lôi kéo tâm hồn Người.  Chính những ý định nhỏ nhoi của chúng ta muốn ở gần Người đã làm cho Người cảm động.  Mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, bạn có thể đến với Người như ông Phê-rô đã đến và hỏi Người:  “Thầy coi?”  Người sẽ luôn đáp lại bạn bằng cách khích lệ bạn, như Người đã khích lệ Phê-rô.

 

          Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con ơn biết yêu mến và phục vụ Chúa.  Xin Chúa giúp con tin rằng Chúa đã dành sẵn cho con một chỗ trong vương quốc Chúa”.