Thứ Năm tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:46-52

 

Anh muốn tôi làm gì cho anh?  (Mác-cô 10:51)

 

          Khi Chúa Giê-su rời thành Giê-ri-khô, dân chúng tụ tập đông đảo chung quanh Người, ai cũng hy vọng Người lắng tai nghe những nhu cầu đặc biệt của họ.  Tuy nhiên giữa đám đông ồn ào ấy, Chúa Giê-su lại nghe tiếng anh Ba-ti-mê và dừng lại.  Người gọi anh mù tới và lắng nghe lời cầu xin của anh.  Rồi Chúa Giê-su chữa cho anh được lành.  Thật lạ lùng! 

          Đọc điều này, có thể bạn chắc chắn rằng có một đám rất đông người vòng quanh thế giới này đang cầu nguyện cho người khác và thờ phượng trước mặt Chúa.  Nhưng bất kể có bao nhiêu tiếng nói, bất kể họ lớn tiếng thế nào, thì tiếng của bạn cũng đến tai Chúa, và Người hoàn toàn lưu ý đến bạn.  Vậy bạn hãy lắng nghe Người hỏi:  “Con muốn Thầy làm gì cho con?”

          Lạy Chúa, con biết Chúa yêu thương con.  Nhưng đôi khi con có thể quá khó khăn với chính mình, nên khó mà chấp nhận tình yêu vô điều kiện này.  Con cảm thấy mình bất xứng.  Nhưng          lạy Chúa, con muốn lãnh nhận.

          Con đừng lo.  Thầy không thất vọng về con, thì tại sao con lại thất vọng?  Thầy chiếu tỏa ánh sáng tình yêu của Thầy trên con ngay bây giờ.  Con đừng tránh né.  Cứ cố gắng mở lòng đón nhận, để con có thể tìm được chốn nghỉ ngơi ở đây.  Hãy trở nên như trẻ nhỏ và cứ vui với Thầy khi Thầy đổ tràn lòng âu yếm trên con.

          Lạy Chúa, con cần Chúa giúp để chăm sóc cho những người con yêu thương nhất:  gia đình con.  Xin Chúa làm cho con thành máng chuyển tình yêu của Chúa trong nhà của con.

          Mỗi lần gặp một người thân trong gia đình, con hãy nhìn lên Thầy, rồi con sẽ thấy có một ơn đặc biệt cho cuộc gặp gỡ ấy.  Thầy sẽ ban cho con sự dễ thương con cần có và soi sáng cho con để đem chúng con lại với nhau.  Khi con phục vụ gia đình mình, hãy nhớ chăm sóc cho chính mình bằng cách dành thì giờ ở một mình với Thầy.

          Lạy Chúa, có những con đường trải ra trước mặt con, nhưng con không biết phải chọn đường nào.  Con cần Chúa hướng dẫn.

          Con hãy kiên trì tìm kiếm Thầy những ngày tháng này.  Cứ lắng nghe khi các bạn hữu con nói lời khôn ngoan dành cho cuộc sống con.  Cứ tìm kiếm những gợi ý của Thầy.  Hãy để Thầy nói với con qua Kinh Thánh.  Thầy sẽ trả lời con khi con nhường bước cho Thầy trong sự vâng phục.  Rồi trong lương tâm sáng suốt, con hãy theo đuổi con đường Thầy đã chỉ và Thầy sẽ ở với con.

          “Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện. Trong sự trung tín của Chúa, xin Chúa nhậm lời con”.