Thứ Sáu tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 11:11-26

 

Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  (Mác-cô 11:17)

 

          Đọc câu chuyện này, đôi khi chúng ta nghĩ là Chúa Giê-su đã mạnh mẽ phản ứng về sự tham lam và chuyện buôn bán.  Suy nghĩ như vậy có thể thúc giục chúng ta điều chỉnh lại chút ít trong cuộc sống của mình hoặc trong những thói quen tiêu xài của chúng ta.  Nhưng thực ra việc đổi tiền ở đây cũng tương đương với việc đổi tiền ở bên ngoài Đền Thờ, mặc dù người ta có hạ giá xuống một chút.

          Tuy nhiên, hành động của Chúa Giê-su mang tính cách biểu tượng và thanh tẩy nhiều hơn.  Những kẻ buôn bán trong Đền Thờ có thể chẳng làm điều gì sai trái, nhất là vì những hàng hóa được bán ở đây trực tiếp liên hệ đến việc thờ phượng trong Đền Thờ.  Không đâu, vấn đề không phải là vì những gì họ đã làm, nhưng là vì những gì họ đã không làm.  Họ đã không nhìn nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa, Đấng Thánh đã đến để làm cho nơi thờ phượng của họ được thánh thiện một cách mới mẻ.

          Hành động mạnh mẽ của Chúa Giê-su chắc chắn đã làm cho dân chúng thắc mắc, vì họ đến để thấy những gì Người đã nói.  Hành động ấy cũng khiến cho những nhà lãnh đạo tôn giáo nổi giận, vì họ chỉ muốn duy trì địa vị và chỗ đứng của họ.  Hành động ấy lôi kéo sự chú ý của cả hai nhóm đến Chúa Giê-su, muốn có câu trả lời cho những ước mong sâu xa nhất của họ.

          Cũng vậy, chúng ta có thể quá chú tâm đến những điều tương đối bề ngoài ở trong nhà thờ của mình, thí dụ tượng ảnh hay hệ thống âm thanh, nên đánh mất những gì làm cho mỗi ngôi thánh đường trở thành nơi Chúa ngự, tức là Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể.  Chúng ta tranh luận phải đặt nhà tạm ở chỗ nào và trang hoàng ra sao, nhưng lại có thể quên rằng chính chúng ta phải đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, vì Người đã chọn ở lại giữa chúng ta.

          Lần tới khi bạn bước qua cửa nhà thờ, hãy cố gắng ý thức nhận ra Chúa Giê-su.  Một khi bạn đã chú tập đến Người ở trong nhà tạm cũng như trong Thánh lễ, bạn sẽ thấy dễ dàng đi vào việc cầu nguyện sốt sắng hơn với anh chị em.  Bạn sẽ nghe tiếng Người trong thánh ca, dù là hát dở hoặc hát hay.  Bạn sẽ nhìn thấy Người trong những cửa kính nhà thờ.  Rồi bạn sẽ chạm đến Người nơi anh chị em chung quanh.

          Chúa Giê-su đang đợi bạn mỗi Thánh lễ.  Bạn hãy đến và bái lạy Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là đường dẫn con tới Chúa Cha.  Xin cho con bước vào sự hiện diện của Chúa trọn vẹn hơn”.