Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

Suy niệm Mát-thêu 28:16-20

 

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.  (Mát-thêu 28:20)

 

          Có điều gì là chung của ba hình ảnh sau đây:  1) nước, đá và hơi;  2) ba nốt nhạc làm thành một hợp âm trên phím đàn;  3) một cái lá xa trục thảo gồm ba lá nhỏ?  Nếu bạn đoán những hình ảnh này được sử dụng để diễn tả Thiên Chúa Ba Ngôi, thì bạn đúng!  Những hình ảnh này tuy không hoàn hảo, nhưng mỗi thứ nói cho chúng ta biết một điều gì đó về cách Giáo Hội định nghĩa Thiên Chúa Ba Ngôi như là ba Ngôi trong một Thiên Chúa.

          Trong khi chúng ta có thể sử dụng những hình ảnh không hoàn toàn chính xác để giải thích Ba Ngôi, thì chúng ta lại không cần sử dụng chúng để diễn tả tình yêu Thiên Chúa của ba Ngôi đang đầy ắp trong tâm hồn chúng ta.

          Chúa Cha luôn đến với chúng ta.  Tình yêu của Người luôn dành cho chúng ta, cho dù chúng ta có xa cách Người giống như đứa con hoang đàng, hoặc chúng ta đang ở với Người giống như người con cả.

          Chúa Giê-su cho chúng ta thấy mức độ tình yêu của Người bằng cái chết vì chúng ta trên đồi Canvariô và bằng cách Người hằng hiến thân cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.

          Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết tình yêu của Người bằng cách dạy dỗ, an ủi chúng ta và dẫn chúng ta về thiên đàng.  Người luôn cho chúng ta được tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa mà sống cuộc đời thánh thiện.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ để cầu nguyện với Ba Ngôi Thiên Chúa.  Hãy xin Chúa Cha cho bạn được tràn đầy tình yêu sáng tạo và chăm sóc của Người.  Hãy xin Chúa Giê-su cho bạn được đầy tình yêu Người tuôn đổ từ thập giá.  Hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn được đầy tình yêu của Đấng Yên ủi và Bảo trợ.

          Khi cầu nguyện, bạn hãy nhìn vào tâm hồn bạn.  Hãy xem bạn có được đầy tràn tình yêu của Chúa Ba Ngôi không.  Hãy xem bạn có nhận ra một chút vinh quang, khiêm nhường và ân sủng của Chúa Ba Ngôi không.  Hãy xem bạn có cảm nhận được ơn sủng của Ba Ngôi khi bạn gần Chúa không.  Chúa hứa ở với chúng ta cho đến tận thế.  Mong hết thảy chúng ta biết được chân lý này một cách sâu xa hơn!

 

          “Lạy Chúa, xin mở cửa thiên đàng.  Con muốn thấy Chúa và cảm nhận được tình yêu của Chúa”.