Thứ Bảy tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:38-44

 

Bà đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.  (Mác-cô 12:44)

 

          Người ta thường nói sau lưng một người đàn ông danh tiếng, luôn có một   nữ lưu vĩ đại.  Mặc dù Chúa Giê-su còn cao trọng hơn bất cứ vĩ nhân nào, nhưng sách Tin Mừng lại đầy những câu chuyện Người đã cảm nhận được bao an ủi, nâng đỡ và khích lệ từ những phụ nữ có đức tin sâu xa.  Ma-ri-a, em của cô Mác-ta, đã bất chấp tục lệ văn hóa là phụ nữ phải lo việc bếp núc để lắng nghe và chuyện vãn với Chúa Giê-su.  Sau này cô còn xức dầu cho Chúa, một hành vi đức tin giúp cho tâm hồn của Chúa nhẹ bớt buồn phiền.  Một bà bị bệnh loạn huyết lâu năm đã có đức tin sâu xa đến nỗi làm cho sức mạnh chữa lành và bảo đảm ơn cứu độ của Chúa tự nhiên phát ra.  Cũng có một phụ nữ người Xy-rô-phê-ni-xi với lòng kiên trì và khiêm nhượng, và một Ma-ri-a Mác-đa-la với lòng kính mến và tạ ơn nên đem tiền bạc của cải giúp đỡ cho sứ vụ của Chúa, rồi bà còn can đảm đến viếng mộ Chúa trong khi những người khác trốn trong căn nhà khóa cửa kỹ.

          Chắc chắn bà góa trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay thuộc số những vị nữ lưu đầy lòng tin!  Nhiều người giàu có đã bỏ những số tiền lớn vào thùng tiền Đền Thờ, nhưng tiền dâng cúng của bà chỉ là vài đồng xu lại khiến cho Chúa Giê-su ngưỡng mộ.  Đó là tất cả những gì bà có để mà sống, tuy nhiên bà vẫn tự nguyện dâng hiến để giúp đỡ ngôi nhà cầu nguyện nguy nga này.  Làm như thế, bà đã hoàn toàn dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa.

          Quan sát hành vi từ bỏ này của bà đã làm cho Chúa Giê-su cảm động, đến nỗi Người phải chỉ cho các môn đệ thấy.  Có lẽ việc dâng cúng ấy khiến Người cảm động thật nhiều là vì chính Người cũng sắp hiến thân hoàn toàn và cuối cùng cho Thiên Chúa:  trên thập giá.  Cũng có thể sau một ngày dài tranh luận với đám Pha-ri-sêu, kinh sư và Xa-đu-kêu, Người cảm thấy vô cùng thoải mái trước hành vi đức tin thật giản dị của bà góa này.  Dù là lý do nào đi nữa, bà góa này cũng đã phục vụ cho Chúa Giê-su!

          Chúng ta cũng có thể làm cho Chúa Giê-su để ý qua lòng tín thác của chúng ta nơi Chúa.  Chúng ta có thể đem niềm vui đến tâm hồn Người bằng cách biểu lộ tình yêu can đảm của chúng ta hôm nay.  Vậy chúng ta hãy dâng hiến Chúa tất cả những gì là cốt yếu con người chúng ta, chứ không phải những gì là dư thừa.  Chúng ta hãy tin rằng Người sẽ đáp lại những nhu cầu của chúng ta.  Chúng ta hãy cố gắng vận động tâm hồn chúng ta hơn khi chúng ta cầu nguyện, và hãy tìm một phương thức mới mẻ để bước ra với đức tin trong ngày sống hôm nay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, đã có lần Chúa nói mình không có chỗ để tựa đầu.  Lạy Chúa, này con đây;  xin cho tâm hồn con trở thành nơi nghỉ ngơi cho Chúa”.