Thứ Sáu tuần 10 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 11:1,3-4,8-9

Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

 

Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.  (Hô-sê 11:8)

 

          Câu chuyện ngôn sứ Hô-sê và bà Gô-me là một trong những câu chuyện cảm động nhất trong Kinh Thánh.  Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, vợ của ông Hô-sê đi ngoại tình.  Hô-sê rất buồn phiền và chán nản, nhưng Chúa dạy ông hãy tha thứ cho bà và đón nhận bà trở về.  Rồi Chúa nói với Hô-sê rằng đó cũng là câu chuyện Ít-ra-en, Hiền Thê của Người, đã đối xử với Người.  Người đổ tràn tình yêu xuống dân Người, nhưng họ bỏ đi và phạm tội ngoại tình thiêng liêng khi thờ phượng các thần ngoại giáo và chạy theo những lối sống thế gian.

          Thật đáng buồn, những gì đã xảy ra cho Ít-ra-en thời ngôn sứ Hô-sê cũng xảy ra cho chúng ta.  Phải, chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chúng ta cũng bị lôi cuốn do nhiều thần khác như tiền bạc, dục tình, của cải hoặc danh vọng địa vị.

          Nhưng như bạn thấy trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Chúa phán:  “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.  Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận” (Hô-sê 11:8-9).  Những lời này chuyển tải sứ điệp của Thánh Tâm Chúa Giê-su.  Những lời ấy bảo chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Rằng Người cảm thương chúng ta, mặc cho chúng ta sa đọa.

          Trong một thị kiến của thánh nữ Magarita Maria Alacoque, Chúa Giê-su cho bà thấy trái tim của Người và Người phán:  “Đây là trái tim đã hết lòng yêu thương nhân loại, đến nỗi không còn giữ lại gì cả… để chứng tỏ cho họ thấy tình yêu ấy.  Nhưng đáp lại, Ta chỉ nhận được sự vô ơn của phần lớn trong số họ”.

          Sứ điệp của Thánh Tâm Chúa Giê-su cũng là một sứ điệp của lòng cảm thương vô bờ đối với những ai đang chịu đau khổ – người nghèo đói, đau yếu, bị khinh chê và bị chối bỏ.  Nếu bạn đang đau khổ, hãy biết rằng Chúa Giê-su ở với bạn, đứng ngay bên cạnh bạn.  Người đang chúc lành cho bạn.  Người cho bạn được tràn đầy ân sủng và tình yêu.  Người dốc hết tâm hồn ra cho bạn.

          Vậy khi mừng lễ hôm nay, bạn hãy nhớ hai sứ điệp này trong lòng.  Thứ nhất, hãy thống hối về tất cả những cách bạn chạy theo các thần khác.  Thứ hai, hãy biết rằng Thánh Tâm Chúa Giê-su đầy tràn lòng thương xót đối với những ai đang chịu đau khổ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã không bao giờ bỏ rơi chúng con.  Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng khi nào nhắm mắt trước tình yêu của Chúa”.