Thứ Tư tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:17-19

 

Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.  (Mát-thêu 5:17)

 

          Đi ra ngoài đang cơn bão tuyết có thể bị mất phương hướng rất dễ dàng.  Ngay cả khi bạn về gần tới nhà hoặc xe của bạn rồi, mà vẫn còn cảm thấy như còn rất xa.  Cố gắng xúc tuyết mở lối là công việc mệt nhọc.  Tuy không phải là một so sánh chính xác, nhưng trong nhiều cách thức, việc cố gắng tuân giữ luật Chúa có thể cũng tương tự như vậy.  Mặc dù luật Chúa tốt đẹp, thế mà chúng ta vẫn còn lạc đường, rồi ngay cả khi chúng ta biết mình đang đi đâu, nhưng nghị lực vẫn có thể nhanh chóng phai nhạt.  Chúng ta có thể tưởng tượng ra những cách giải quyết cho người đi đường bị kẹt giữa cơn bão tuyết.  Nếu nhiệt độ ấm lên mau chóng, thì tuyết sẽ đổi thành mưa, và các đống tuyết sẽ tan.  Khó khăn đã được giải quyết rồi!  Hoặc một chiếc máy bay trực thăng có thể tới và bốc người ấy đưa về nơi an toàn.  Cũng vậy, đôi khi chúng ta hình dung ơn cứu độ của chúng ta trong Chúa Ki-tô giống như thế.  Chúng ta hy vọng những vật lộn của chúng ta sẽ tan biến như tuyết chảy thành nước dưới ánh nắng mặt trời.  Hoặc chúng ta có thể nghĩ:  “Tôi không nên tiếp tục chiến đấu nữa.  Chúa Giê-su sẽ bốc tôi lên khỏi những rắc rối này”.

          Nhưng Chúa Giê-su cho chúng ta cái nhìn khác qua bài Tin Mừng hôm nay.  Người giải thích rằng Người đến để kiện toàn Lề Luật và các ngôn sứ, chứ không phải để bãi bỏ.  Bãi bỏ Lề Luật chẳng khác nào như tăng nhiệt độ lên trong cơn bão tuyết.  Những thách đố liền tan chảy ngay.  Nhưng kế hoạch của Chúa Giê-su dành cho chúng ta cũng chẳng giống như chiếc máy bay trực thăng cứu nạn.  Người dạy chúng ta rằng hễ ai muốn làm môn đệ Người thì phải tuân thủ mọi giới răn.  Người sẽ không tóm chúng ta đem ra khỏi một tình huống và đặt chúng ta yên ổn trong vương quốc trên trời!

          Vậy thì Chúa Giê-su sẽ làm gì cho chúng ta?  Tiếp tục sử dụng so sánh trên, thì Chúa Giê-su giống như một thám sát viên mở đường.  Người biết đường và Người đi trước chúng ta, để chúng ta có thể theo sau Người mà đi dễ dàng hơn.  Thế nào chúng ta cũng tìm thấy cách ra khỏi bão tuyết, nhưng chỉ nhờ chúng ta cùng đi với Đấng đang chia sẻ hành trình với chúng ta mà thôi.

          Vậy bạn hãy dành một ít phút để suy nghĩ về điều này.  Bạn đã hy vọng tuyết tan hay được trực thăng bốc đi?  Bạn hãy đem điều ấy đến cho Chúa Giê-su và xin Người tỏ cho bạn thấy là Người hiện diện trong cuộc đời bạn.  Rồi hãy cùng với Người bước đi trong cuộc hành trình tuyệt vời.

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã hành động nơi con, để con có thể sống cho Chúa”.