Chúa Nhật tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Khi chỉ có thầy trò với nhau thì Người giải nghĩa hết.  (Mác-cô 4:34)

 

          Chúa Giê-su đã bỏ ra rất nhiều thì giờ để giải thích mọi điều cho các tông đồ của Người “khi chỉ có thầy trò với nhau”.  Người cắt nghĩa dụ ngôn cho họ hiểu (Mátthêu 15:15-20).  Người hỏi họ nghĩ gì về Người và sứ mệnh của Người (Mác-cô 8:27-29).  Người hướng dẫn họ từng chi tiết phải rao giảng và chữa lành dân chúng thế nào (Mát-thêu 10:1-42).  Tin Mừng Gio-an có năm chương chứa đầy những giáo huấn Chúa Giê-su dành riêng cho họ vào đêm trước khi Người chịu chết (Gio-an 13-17).  Ngay cả sau khi sống lại, Người tiếp tục giải thích mọi điều cho họ hiểu (Lu-ca 24:44-45;  Công Vụ Tông Đồ 1:3)!

          Thánh Mát-thêu bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su làm điều này, “bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không” (Mát-thêu 13:11).  Nhưng ngày nay không giống như vậy.  Hiện giờ chúng ta đang có Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ nhận lấy những gì của Chúa Giê-su mà dạy cho chúng ta biết (Gio-an 16:14).  Nhờ Thánh Thần, chúng ta hết thảy đều có thể nghe Chúa Giê-su dạy bảo chúng ta trong tâm hồn mình!

          Vậy như thánh Mát-thêu nói, bạn có muốn “nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe” không (Mát-thêu 13:13)?  Hay là bạn muốn được dạy dỗ về những mầu nhiệm Nước Trời?  Chọn lựa là tùy bạn.

          Chúa Giê-su thích giao tiếp với chúng ta.  Người muốn chia sẻ tâm tư với bất cứ ai đến với Người trong thái độ lắng nghe.  Các môn đệ thì muốn ở với Chúa Giê-su.  Họ muốn lắng nghe những gì Người phải nói và Người tự ý muốn trả lời họ.  Điều ấy cũng đúng với chúng ta nữa.

          Nếu bạn muốn Chúa Giê-su dạy dỗ bạn, chắc chắn bạn phải đi tìm Chúa trong cầu nguyện hằng ngày.  Bạn hãy dành thì giờ lúc cầu nguyện để suy niệm các bài đọc trong Thánh lễ;  hãy xem từng câu đập vào mắt bạn.  Nếu được, bạn hãy viết xuống và trong ngày có thể đọc lại.  Nếu bạn cảm thấy Chúa muốn bạn làm một điều gì đó đặc biệt để ráng thay đổi một thái độ, hãy làm cho xong.  Từng bước một, bạn sẽ thấy chính Chúa Giê-su đang dạy dỗ bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin mở trí con để con được hiểu”.