Thứ Hai tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:38-42

 

Đừng chống cự người ác.  (Mát-thêu 5:39)

 

          Chúa Giê-su có nghiêm túc không?  Với những kẻ khủng bố thì sao?  Còn cái tên hàng xóm luôn luôn mắng chửi tôi và dường như chỉ nhắm vào tôi thì sao đây?  Nếu như Chúa Giê-su chỉ nói là hãy cố gắng hòa hoãn với những người làm tổn thương chúng ta, thì những lời ấy cũng đã khó mà theo rồi.  Có phải thực sự Người muốn tôi đưa má kia cho kẻ nhục mạ và làm tôi bị thương tổn vả tôi không?

          Trước hết chúng ta phải công nhận rằng đây là một giáo lý khó thực hành.  Nhưng đó lại không phải là điều chúng ta nhắm mắt làm ngơ được.  Thực vậy, Chúa Giê-su đã không tránh né điều ấy.  Chưa bao giờ tỏ ra là một con người nhu nhược, Chúa cho thấy hết lòng tha thứ là điều có thể làm được.  Thực ra thái độ kiên vững của Người trước hiểu lầm, phê bình chỉ trích và bách hại có lẽ là lý do chính gây ấn tượng mạnh mẽ đối với các môn đệ Người và cả chúng ta nữa.

          Chúng ta ngạc nhiên “Làm sao tôi có thể giống được như vậy?”

          Câu trả lời đơn giản thôi, nhưng đầy thách đố:  bằng cách yêu thương..  Tình yêu đã giúp Chúa Giê-su vượt qua những khó khăn khi Người loan báo Nước Thiên Chúa.  Tình yêu đã giúp Người có thể tha thứ, ngay cả khi Người bị treo trên thập giá.  Tình yêu – cả ước muốn lẫn quyết định tha thứ – đều tạo thành nền móng cho mọi sự Người nói và hành động.

          Vậy hôm nay chúng ta hãy xin Chúa Giê-su cho chúng ta được đầy tràn cái nhìn của trời cao.  Nhìn người khác bằng cặp mắt nhân từ sẽ là con đường đưa chúng ta đến tận diệt được khuynh hướng trả thù.  Có lẽ trong tuần này, chúng ta có thể nghiêm túc hơn trong việc sống theo sự giục giã của Thánh Thần – nhất là khi đối xử với những người chúng ta thấy khó khăn giao tiếp.  Cầu nguyện và chuyển cầu cho những người làm chúng ta bị thương tổn cũng có thể giúp trau dồi thái độ tha thứ khi chúng ta được tha thứ. 

          Những bước tiến nhỏ bé này cũng đòi hỏi thật nhiều cố gắng!  Tuy nhiên ân sủng Chúa muốn ban cho chúng ta còn phong phú hơn gấp bội!  Người đã đổ Thánh Thần xuống để làm cho điều không thể trở thành có thể.  Chúng ta chỉ cần tiếp tục cố gắng, biết rằng Đấng đã khởi đầu công việc tốt đẹp nơi chúng ta thì Người cũng sẽ giúp cho nó kết thúc tốt đẹp.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, mặc dù con thấy một số giáo lý của Chúa thật khó thi hành, nhưng con vẫn muốn theo Chúa mãi mãi.  Con đặt hết tin tưởng nơi Chúa và quyền năng cứu độ của Chúa”.