Chúa Nhật tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:35-41

 

Gió liền tắt và biển lặng như tờ.  (Mác-cô 4:39)

 

          Mấy năm trước đây, một con tàu tuần duyên của Biên phòng Hoa-kỳ đậu tại cảng và được chỉ định ra đi ngày hôm sau.  Thuyền trưởng than phiền về gió lộng, mưa và độ nhìn xa không thuận lợi.  Một người trong thủy thủ đoàn cảm thấy mình được linh hứng nói với ông ta:  “Tôi biết Ông ở trên kia đang kiểm soát thời tiết”.  Thuyền trưởng liền đùa cợt nói với anh:  “Vậy chú mày nói với Ông ấy là tao muốn gió ở mức dưới mười hải lý một giờ và độ nhìn xa thật rõ”.  Ngày hôm sau xảy ra y như vậy!  Anh lính được linh hứng ấy đã cầu nguyện và cảm thấy Chúa nói với mình:  “Con sẽ có được bất cứ thứ thời tiết nào con xin”.

          Câu chuyện ấy hơi giống với bài Tin Mừng hôm nay phải không?  Trong cả hai câu chuyện, người ta đều hướng về Chúa và sóng gió yên lặng.  Nhưng có sự khác biệt.  Các tông đồ thì kêu xin Chúa Giê-su vì họ sợ hãi và lo lắng.  Họ còn không tin là Người quan tâm đến những gì đang xảy ra (Mác-cô 4:38).  Còn người thủy thủy kia thì tin rằng đức tin của anh có thể thay đổi tình huống, nên anh mời Chúa hãy nhập cuộc và hành động.

          Đó chính là thứ đức tin Chúa muốn chúng ta có.  Chúng ta có thể cảm thấy mình chẳng là gì cả, nhưng Người lại muốn chúng ta biết rằng Người đang ở trong thuyền với chúng ta và Người sẽ chăm sóc chúng ta!

          Chúng ta đều biết là Chúa ở với chúng ta.  Chúng ta biết Người không bỏ chúng ta.  Có lẽ chúng ta còn tin rằng Người biết mọi hoàn cảnh chúng ta sẽ gặp.  Nhưng chúng ta cần phải hành động theo sự hiểu biết ấy và tìm kiếm sự can thiệp của Người.  Chúng ta có thể tin rằng Người sẽ hành động vì lợi ích cho chúng ta, dù chúng ta có được những kết quả như mong muốn hay không.

          Chỉ có một lời khuyên là bạn đừng đợi cho đến cơn bão tố kế tiếp mới xin Chúa cứu giúp.  Tốt hơn nên tập thói quen mời Chúa bước vào những tình huống của chúng ta ngay khi mọi sự còn yên lặng.  Rồi khi biển nổi sóng, bạn sẽ hầu như tự động quay về Chúa và bạn sẽ thấy bàn tay Chúa hành động!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa còn mạnh mẽ hơn mọi nỗi sợ hãi của con.  Lạy Chúa, con dâng lên Chúa mọi sợ hãi của con.  Con tín thác nơi Chúa!”