Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:6,12-14

 

Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống.  (Mát-thêu 7:14)

 

          Lời khẳng định của Chúa Giê-su làm cho cuộc sống Ki-tô hữu có vẻ thật khó khăn!  Nó đưa ra những hình ảnh như luồn chỉ qua lỗ kim khâu nhỏ xíu hoặc đánh trái banh vào trong lỗ trên sân gôn.  Bạn cần có sự kiên nhẫn, chính xác, lập đi lập lại sự cố gắng và lòng tin không lay chuyển        rằng nếu bạn cứ tiếp tục, bạn sẽ thắng.

          Khoan đã.  Việc ấy xem ra chính là những gì Chúa Giê-su muốn chúng ta cần phải có cho đời sống!

          Phải, con đường chúng ta đi có thể khó khăn giống như cửa hẹp.  Theo Chúa Giê-su đòi hỏi sự chính xác và sử dụng thì giờ sao cho đúng;  đọc gì, xem gì và nói gì;  khi nào bạn phải tìm sự an ủi thiêng liêng, an ủi tâm lý hoặc an ủi tình cảm;  phải tìm thú vui ở đâu;  làm sao giải trí.  Tất cả cần phải kiên nhẫn, làm chủ được mình khi bạn cố gắng đi theo con đường của mình, rồi thất bại, rồi lại cố gắng làm lại.  Có thể bạn chỉ muốn khóc to lên:  “Tôi chẳng bao giờ có thể yêu thương, tha thứ, khỏi phải dùng thuốc để hết sợ hãi…”

          Bạn hãy yên tâm!  Chúa Giê-su cảm thông cho những yếu đuối và thử thách của bạn.  Người biết mọi cám dỗ bạn phải đương đầu.  Người cũng đã gặp mọi cám dỗ, nên Người đầy cảm thông và nhân từ với bạn.  Bạn có mệt mỏi khi đi trên con đường dẫn đến sự sống không?  Chúa Giê-su nói:  “Hãy đến với tôi, hỡi những ai lao nhọc và mang gánh nặng nề, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mát-thêu 11:28).  Bạn đừng lo khi bạn kiệt sức hoặc hết chịu đựng nổi, không còn đủ khôn ngoan hoặc hiểu biết.  Chúa Giê-su đã sai Thánh Thần đến để ban cho bạn nghị lực, kiên nhẫn và tự chủ, để bạn có thể tiếp tục theo Người.

          Nếu con đường xem ra quá khó, bạn hãy nhớ rằng Chúa Giê-su muốn ban cho bạn mọi điều cần thiết.  Người thích ban cho bạn tất cả sự chính xác, chịu đựng và lòng tin bạn còn thiếu.  Rồi nếu bạn nghĩ mình đã lạc đường quá xa nên không sao quay lại được, bạn hãy nhớ đến người cha hết sức vui mừng chạy ra đón đứa con hoang đàng về nhà.  Thiên Chúa Cha cũng đang nhìn ra xa, chờ đợi bạn đấy!  Người bênh vực bạn.  Người ở bên cạnh bạn.  Người luôn giúp đỡ bạn suốt con đường bạn đi. 

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con hối hận vì bao lần đã sa ngã hoặc buông xuôi khi cố gắng theo Chúa.  Xin Chúa giúp con biết chọn con đường hẹp hôm nay”.