Thứ Năm tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:21-29

 

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.  (Mát-thêu 7:24)

 

          Aurelius dường như có mọi sự:  học hành giỏi giang, công việc rất tốt, có người yêu, và quyền lực chính trị ở trong tay.  Nhưng mặc dù có nhiều hơn cả lòng mong ước, anh ta vẫn không được yên ổn.  Rồi một ngày anh mở thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma và dòng đầu tiên đập vào mắt anh:  “Anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng” (Rô-ma 13:14).  Tâm hồn anh bắt đầu cháy lên khi ánh sáng của Chúa chiếu rọi.  Nhờ cuộc gặp gỡ này với Lời Chúa, Aurelius, cũng chính là Augustinô, đã bước một bước vĩ đại để biến đổi từ một kẻ tội lỗi thành một vị thánh.

          Có lẽ thánh Augustinô đã nhận ra mình rõ ràng nhờ bài đọc hôm nay.  Đó là một dụ ngôn về Lời Chúa, với thông điệp chính là:  xây dựng đời bạn trên lời Chúa thì cũng giống như xây nhà mình trên nền móng vững chắc.  Nó giúp bạn đứng vững trước mọi bão tố cuộc đời.

          Kinh Thánh chứa đựng những bí quyết dạy sống đúng và chúng ta có thể áp dụng lập tức:  hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho mình, hãy đưa má kia cho người ta vả, và hãy tôn kính cha mẹ.  Nhưng Kinh Thánh còn quan trọng hơn một cuốn sách hướng dẫn tự giúp mình.  Khía cạnh quan trọng nhất của Lời Chúa là khả năng đem chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giê-su, Đấng là Lời hằng sống của Thiên Chúa.

          Thánh Augustinô đã được giáo dục do một bà mẹ Công giáo nên có lẽ cũng quen thuộc với nhiều câu chuyện và giáo huấn trong Kinh Thánh.  Nhưng mãi tới khi ngài có cảm nghiệm cá nhân nghe Chúa phán với mình qua Kinh Thánh, thì cuộc sống của ngài mới thay đổi.

          Những gì đã xảy ra cho thánh Augustinô cũng có thể xảy ra cho chúng ta.  Nếu chúng ta dành thì giờ mỗi ngày cho lời Chúa, không những đọc mà còn suy gẫm, cầu nguyện và lắng nghe, thì chúng ta sẽ bắt đầu gặp được Chúa Giê-su.  Tâm hồn chúng ta sẽ được khuấy động lên do những gì chúng ta đọc và các lời trong Kinh Thánh sẽ bắt đầu trở nên sống động, giống như đã được viết riêng cho chúng ta vậy.  Chúng ta sẽ nghe chính Chúa Giê-su nói những lời ấy với chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy phải làm sao áp dụng những lời ấy vào trong tình huống của chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta được đầy tràn tự do và hy vọng.

          Vậy bạn có muốn xây cuộc đời bạn trên nền móng vững chắc không?  Thế thì cứ lao mình vào Kinh Thánh!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con xây dựng đời con trên lời Chúa.  Xin Chúa viết lời Chúa vào tâm hồn con hôm nay”.