Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:1-4

 

Tôi muốn, anh hãy được sạch.  (Mát-thêu 8:3)

 

          Lạy Chúa, diệu kỳ thay chỉ một lời nói tôi muốn.  Lời ấy vĩ đại hơn cả lời “có thể”, mang lại niềm hy vọng hơn cả lời “sẽ”.  Vâng, Chúa muốn!

          Lạy Chúa Giê-su, con biết rằng Chúa có quyền năng, vì Chúa đã lấy cái chết của Chúa để tiêu diệt kẻ đã giam giữ chúng con (Do-thái 2:14).  Do quyền năng ấy, Chúa Cha đã cho Chúa trỗi dậy từ kẻ chết và đặt Chúa ngự trên trời vượt trên mọi quyền năng khác (Ê-phê-xô 1:19-22).  Lạy Chúa, Chúa có uy quyền, vì chính Thiên Chúa đã ban uy quyền ấy cho Chúa (Mát-thêu 28:18).  Rồi Chúa còn có quyền, vì Chúa Cha đã đặt mọi sự dưới chân Chúa (Gio-an 13:3).

          Lạy Chúa, Chúa muốn!  Chúa muốn không phải vì Chúa có thể hoặc được phép, nhưng vì Chúa tự ý chọn lựa!  Chúa chọn chữa lành.  Chúa muốn chúng con được phục hồi về với Chúa.  Chính ước muốn của Chúa là thấy chúng con được hạnh phúc, bình an, được đầy đủ trong Chúa.  Khi người mắc bệnh phong thưa với Chúa:  “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”, thì Chúa vui vẻ nhậm lời ngay (Mát-thêu 8:2).  Chắc chắn là Chúa đã mệt nhọc vì dạy dỗ và chữa lành cho không biết bao nhiêu người, vậy mà Chúa vẫn không trì hoãn.  Chúa không bảo:  “Được rồi, tôi sẽ làm cho anh được sạch”.  Không đâu, nhưng Chúa vui mừng kêu lên:  “Tôi muốn!  Tôi vui lắm!  Anh được khỏi!”

          Lạy Chúa Giê-su, con có nên ít kỳ vọng hơn không?  Chúa đã đến để mang Nước Trời xuống mặt đất, một vương quốc trong đó người ta không biết đến tội lỗi và đau yếu.   Chúa đã chết để đem vương quyền Chúa vào trong nước ấy.  Lạy Chúa, xin hãy đến!  Xin cho nước ấy đến trong con!  Chúa vui lòng tha thứ và chữa lành con.  Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được bình an.  Chúa có thể xoa dịu sự giận dữ đã ăn sâu vào con.  Chúa có thể xua đuổi mọi lo âu của con và cho con được tràn đầy hy vọng.

          Lạy Chúa Giê-su, Chúa chăm sóc.  Chúa đã lo lắng vì da của người mắc bệnh phong phủ đầy những vết thương.  Chúa quan tâm vì anh ta không có bạn bè và rất cô đơn.  Chúa lo lắng về những điều làm cho con phải chán nản.  Chúa vui lòng mở tai con để con có thể nghe Chúa phán.  Chúa vui khi mở mắt con để con nhận ra được những gì Chúa đang làm trong con và chung quanh con.  Chúa vui khi chạm đến cuộc sống con.  Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được tràn đầy sự sống và tình yêu của Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin cho con nghe được Chúa nói với con rằng:  “Ta muốn!”