Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 1:57-66,80

Lễ sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

 

Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được.  (Lu-ca 1:64)

 

          Cũng như hầu hết những cuộc sinh ra, sinh nhật của Gio-an Tẩy Giả chú ý đến cha mẹ hơn là chính đứa bé.  Đây là câu chuyện về ân sủng của Thiên Chúa và lòng tin của con người đã chiến thắng sự nghi nan.  Ông Da-ca-ri-a và Đức Trinh nữ Ma-ri-a đã phản ứng tương tự khi thiên sứ Gáp-riên loan báo những gì sắp xảy đến.  Cả hai người đều hỏi:  “Làm sao việc ấy xảy ra được?”  Nhưng các ngài hỏi với thái độ khác nhau.

          Thái độ của Mẹ Ma-ri-a là một câu hỏi thành thực.  Mẹ chỉ muốn hiểu tâm ý của Thiên Chúa.  Còn câu hỏi của ông Da-ca-ri-a thì giống như một thách đố nảy sinh từ sự nghi ngờ.  Làm như ông muốn nói với thiên sứ rằng:  “Việc ấy không xảy ra được đâu;  vợ tôi đã già rồi”.

          Nhưng câu chuyện chưa kết thúc đâu.  Những nghi ngờ của ông Da-ca-ri-a bắt đầu tan dần khi bà Ê-li-sa-bét có thai.  Họ còn đỡ hồi hộp lúc nghe nói con trẻ nhảy mừng trong lòng mẹ khi nghe lời chào của Đức Ma-ri-a.  Da-ca-ri-a đã thấy những điều này nên ông thay đổi.

          Khi em bé ra đời, Da-ca-ri-a đã đặt tên cho em là Gio-an, tên mà thiên sứ đã nói với ông.  Rồi được đầy tràn Thánh Thần, ông Da-ca-ri-a đã bật lên lời ca hát ngợi khen Thiên Chúa.  Rồi ông quay sang đứa bé mới sinh và nói:  “Này con, con sẽ là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên” (Lu-ca 1:76-77).

          Nếu đó không phải là một cuộc biến đổi từ nghi nan sang đức tin thì là gì? 

          Tất cả chúng ta cũng giống như ông Da-ca-ri-a.  Chúng ta đều có khuynh hướng đề cao lý luận của loài người hơn là tin tưởng vào lời hứa và quyền năng của Chúa.  Hầu hết chúng ta đều không hy vọng mình sẽ thấy phép lạ.  Tự thâm tâm chúng ta nói “Việc ấy không xảy ra đâu”.  Nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta tin vào phép lạ và mở lòng đón nhận phép lạ xảy ra.  Điều Chúa Giê-su nói với tông đồ Tô-ma thì Người cũng muốn nói với chúng ta:  “Phúc cho những ai không trông thấy mà tin” (Gio-an 20:29).

          Vậy bạn hãy trông đợi phép lạ.  Hãy bắt đầu với những phép lạ nhỏ, rồi bạn sẽ thấy lòng tin của bạn lớn lên.  Lần tới khi bạn đi dự Thánh lễ, hãy xin Chúa ban cho bạn ý thức sâu xa về bình an và tin tưởng vào Người.  Đó chẳng phải là một phép lạ sao?  Dần dần và chắc chắn, bạn sẽ thấy phép lạ xảy ra chung quanh bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin vào phép lạ”.