Chúa Nhật tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:21-43

 

Xin Ngài đến.  (Mác-cô 5:23)

 

          Bạn thử tưởng tượng xem ông Giai-a sẽ cảm thấy như thế nào khi ông đến với Chúa Giê-su – không kiên nhẫn, khẩn khoản, thất vọng và buồn phiền.  Con gái ông sắp chết.  Tại sao ông lại chờ đợi lâu như vậy?  Liệu ông có hối hận vì tại sao mình không tới gặp Chúa sớm hơn không?  Con gái ông là điều duy nhất ông nghĩ đến.  Tình trạng bấp bênh của nó đã chi phối mọi sự.

          Thật là nhẹ nhõm!  Vì Chúa Giê-su đã bằng lòng đi với ông.  Nhưng chắc họ có tới kịp hay không?  Chúng ta phải lẹ lên!  Nhưng rồi họ lại bị cản đường.  Một người đàn bà đã tới và chạm vào áo Chúa, nên mọi sự phải dừng lại.  Tại sao Chúa Giê-su lại để cho mình bị gián đoạn?  Làm gì có thì giờ để tra hỏi nữa.  Ít nhất các môn đệ còn có thiện cảm với ông khi họ hỏi Chúa:  “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào áo tôi?’”

          Rồi đằng xa, ông Giai-a đã thoáng thấy người nhà của ông đang tiến về phía ông.  Họ có vui vẻ không?  Trước tiên ông không biết được.  Nhưng khi nhìn điệu bộ của họ, vai ông sụ xuống.  Đó là điều ông sợ và không muốn nghe.  Mọi sự đã quá muộn rồi.  Con gái ông đã chết.

          Nhưng Chúa Giê-su vẫn tiếp tục đi.  Những người đang than khóc ở trong nhà thì chế giễu Người, nhưng ông Giai-a vẫn theo Chúa Giê-su bước vào phòng con gái ông.  Rồi ông chứng kiến Chúa cho con gái ông sống lại từ kẻ chết.  Thật kinh ngạc!  Chúa Giê-su quá lớn lao.  Quyền năng của Người vĩ đại đến nỗi có thể kiểm soát được mọi sự.

          Nhìn câu chuyện theo quan điểm của ông Giai-a cho chúng ta thấy mọi thứ lo lắng đều có thể chi phối cuộc sống chúng ta.  Cũng như ông Giai-a, chúng ta có thể để cho những lo lắng ảnh hưởng mọi sự.  Nhưng Chúa Giê-su có đầy đủ quyền năng chữa lành, đầy đủ lòng từ bi thương xót để đảo ngược tình huống.  Người không quên bạn đâu, ngay cả khi bạn cảm thấy như Người chậm trễ.  Người có thể chăm sóc cho bạn đang lúc Người chăm sóc cho những người khác.

          Cho nên bạn hãy đến và xin Chúa Giê-su giúp đỡ, rồi bạn hãy để cho Người hành động theo kế hoạch của Người.  Có lẽ bạn hãy bước thêm một bước nữa và hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang được Người giúp đỡ.  Chúa Giê-su thừa sức để chăm sóc cho tất cả chúng ta một lúc!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào đường lối của Chúa.  Xin Chúa hãy đến và đổ tràn quyền năng chữa lành xuống trên tất cả những ai đang cần Chúa!”