Thứ Hai tuần 13 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 34:2-9

Lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô

 

Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA, ta đồng thanh tán tụng danh Người.  (Thánh Vịnh 34:4)

 

          Có lẽ chúng ta lấy làm lạ tại sao Giáo Hội lại mừng lễ hai vị đại thánh vào cùng một ngày.

          Cả hai thánh Phê-rô và Phao-lô đều hiện diện tại công đồng Giê-ru-sa-lem, như được kể lại trong chương 15 sách Công Vụ Tông Đồ, trong đó thánh Phê-rô đã tường thuật việc Chúa mở cánh cửa để ngài có thể phục vụ anh chị em dân ngoại.  Chứng từ của ngài đã giúp cho các tông đồ khác có viễn tượng về Giáo Hội rộng lớn hơn như họ nghĩ trước kia.  Điều ấy cũng khai đường cho mọi chuyến hành trình truyền giáo mà thánh Phao-lô sẽ thực hiện.  Mặc dù con người của hai vị khác biệt nhau như chúng ta đã thấy xảy ra tại An-ti-ô-ki-a, nhưng các ngài vẫn dấn thân cho sứ điệp Tin Mừng, điều trước tiên đã liên kết các ngài với nhau (Ga-lát 2:11-14).

          Truyền thống cho rằng cả hai ngài đã bị kết án tử hình cùng một ngày, mặc dù cách các ngài bị xử tử thì khác nhau.  Vì thánh Phao-lô là công dân Rô-ma, nên chắc là ngài bị chém đầu, còn thánh Phê-rô thì chịu đóng đinh thập giá ngược đầu xuống đất.

          Mặc dù con người và vai trò của hai ngài khác nhau, nhưng hai vị đại tông đồ này đã được người ta kêu cầu rất sớm.  Ngoằn ngoèo trên các bức tường hang toại đạo là những lời cầu xin, thí dụ:  “Lạy thánh Phê-rô và Phao-lô, xin nhớ đến An-tôn”  “Lạy thánh Phao-lô và Phê-rô, xin cầu cho Priscilla”.  (Đôi khi tên vị này đi trước, tên vị kia đi sau).  Trong truyền thống Đông phương, nhiều ảnh tượng đã diễn tả hai vị đang ôm nhau để nói lên ý nghĩa lòng yêu mến Giáo Hội của các ngài đã hiệp nhất trong sự khác biệt.

          Có thể bạn thấy mình liên quan tới vị này hơn vị kia, tùy theo cá tính hoặc giai đoạn trong hành trình đức tin của bạn, nhưng bạn đừng quên là thánh Phê-rô và Phao-lô cùng hữu hiệu vì cả hai đều muốn khích lệ nhau và sửa đổi cho nhau.  Sở dĩ ngày nay Giáo Hội đã mạnh mẽ hơn là vì hai ngài đã biết hành động trong sự hòa hợp.

          Mỗi người chúng ta cũng sẽ phục vụ Chúa tốt hơn, nếu chúng ta biết tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau những phấn đấu và cùng nhau tán tụng và cầu xin Chúa.  Bạn thử nghĩ xem ai là người đang đóng vai trò đó trong đời bạn lúc này.  Có thể là người bạn đời của bạn, hoặc một vị tuyên úy, một người bạn hay một người làm cùng sở.  Thật hạnh phúc biết bao nếu người ta có thể cùng nhau tôn vinh Chúa!

 

          “Lạy thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, xin giúp con biết mở lòng đón nhận một người bạn đồng hành đích thực trong Chúa Ki-tô”.